Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК одобри българската схема за 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта

Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съответствие с Временната рамка за държавна помощ.

Съществуващата схема беше одобрена от Комисията на 14 юли 2020 г. и беше удължена за първи път на 18 декември 2020 г.

България уведоми комисията за следните изменения на схемата:  удължаване на срока на действие на схемата до декември 2021 г.; увеличението на бюджета от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро) на 150 милиона лева (приблизително 76,7 милиона евро); други изменения, разширяващи обхвата на допустимите бенефициери, служители и самостоятелно заети лица, за които може да бъде отпусната помощ, както и технически изменения.

Комисията стигна до заключението, че изменената мярка продължава да бъде необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация за Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, можете да намерите тук. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във