Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК няма забележки към проектите на МОСВ в Плана за възстановяване

Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички изисквания на Европейската комисия по трите проекта за околна среда в Националния план за възстановяване и устойчивост. ЕК няма забележки към нито един проектите, се казва в съобщение от екоминистерството.

Проектите са в областта на опазване на биологичното разнообразие, опазване на природата и запазване на водните ресурси чрез повишаване ефективността на управлението на незаменимия природен ресурс. Те са с различни наименования:


  • "Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000";

  • "Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт", в партньорство с Изпълнителната агенция по горите;

  • "Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите".

Проектните предложения са насочени към изпълнение на ключови задължения на България към Европейския съюз.

За преодоляване на идентифицираните от ЕК слабости, още при започването на наказателната процедура през януари 2019 г., е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, се казва в позицията. Законопроектът е приет на първо четене от 44-ото Народно събрание. Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-ия парламент, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на Министерския съвет за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-ото Народно събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във