Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК констатира подобрени показатели при иновациите

Европейският съюз подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година. Това стана ясно от сравнителния доклад за иновациите за 2019 г. на Европейската комисия. Данните разкриват, че за първи път Европа изпреварва в това отношение Съединените щати. ЕС изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, но запазва преднината си пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай наваксва своето изоставане много бързо и има три пъти по-бърз растеж на иновациите от този в ЕС. 

Страните от общността се разделят на четири групи, спрямо показателите си - водещи новатори, силни новатори, умерени иноватори и скромни новатори. Швеция е водещият новатор в ЕС за 2019 г., следвана от Финландия, Дания и Нидерландия. Обединеното кралство и Люксембург попадат в групата на силните новатори, където за първи път влиза и Естония. Иновациите в ЕС са нараснали средно с 8,8 % от 2011 г. насам, констатират в доклада. Най-резултатни по отношение на покачване на показателите в областта на иновациите са били Литва, Гърция, Латвия, Малта, Обединеното кралство, Естония и Холандия, а най-много са ги занижили Румъния и Словения.

Сравнителният доклад за 2019 г. е придружен от Сравнителен доклад за иновациите по региони. И двата доклада изтъкват ролята на научните изследвания и иновациите като същевременно отправят препоръки за повишаване на производителността и конкурентоспособността. Тазгодишният Сравнителен доклад за иновациите по региони показва силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им. Сравнителна оценка на резултатите на системите за иновации в 238 региона от 23 държави от ЕС разкрива, че за деветгодишния период на наблюдение за 159 региона се е повишила ефективността. Най-новаторските региони в ЕС, според доклада на ЕК, са Хелзинки-Усимаа, следван от Стокхолм и Ховедщаден.

Комисията представи специфични препоръки по държави за 2019 г. с насоки за икономическата политика на всички държави—членки на ЕС за следващите 12—18 месеца с акцент над научните изследвания. Прогнозите са инвестициите в научни изследвания и иновации да способстват за създаването на до 100 000 нови работни места в тази област между 2021 г. и 2027 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във