Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЙ АЙ ДЖИ ОСИГУРЯВА РИСКОВЕТЕ ОТ ВОЙНА И ОТВЛИЧАНЕ

Америкън Интърнешънъл Груп (American International Group, Inc. - AIG) създаде преди седмица заедно с още 15 компании застрахователен пул, който покрива рисковете, свързани с война и отвличания в авиоиндустрията. Всяка авиокомпания може да закупи полица за евентуални щети при посочените по-горе рискове в размер на 1 млрд. щ. долара.Партньори на Ей Ай Джи в пула са компаниите Ей Си И (ACE), Акса (Axa), Чъб (Chubb), Еверест Ре (Everest Re), Джи и Фраскона (GE Frankona), Гленко (Glencoe), Хановер Ре (Hannover Re), Кемпер (Kemper), Лайбърти Мючуъл (Liberty Mutual), Сейнт Пол Груп (St. Paul Group), Токио Марин (Tokio Marine), ТрансРеКо (TransReCo), Тревълърс (Travelers), XL и Цюрих Ре (Zurich Re).Причината, поради която такива големи конкуренти на застрахователния пазар си подадат ръка, е липсата на достатъчен финансов ресурс, но и наложеният от септември нов лимит за покриване на риска от терористични атаки във въздухоплаването от 50 млн. щ. долара. Сега, в съюз застрахователите ще могат да дадат достатъчно голямо покритие.Предложената от Ей Ай Джи и сие застрахователна защита има две нива. Първото покрива щети до 150 млн. щ. долара над осигуряваните от първичния авиационен пазар задължителен лимит от 50 млн., а второто ниво включва освен първоначалните 150 плюс 50 млн. щ. долара и допълнителните 850 млн. щ. долара, т.е. 1 милиард. При положение, че застрахователният пазар е склонен да поеме рискове само до 50 млн. щ. долара, а някой страни не позволяват над тяхна територия да прелитат самолети със застраховка, която гарантира изплащането на щети за по-малко от 100, 200 или повече милиона щ. долара, то предложената от застрахователите инициатива е не само навременна, но и жизнено необходима за авиобизнеса.Ей Ай Джи предлага закрилата на новосъздадения пул освен американски авиопревозвачи и въздухоплаватели от други страни. Ако не се бе появила такава схема, много от въпросните самолетни компании нямаше да могат да продължат да летят, коментираха експерти.Авиокомпаниите в целия свят играят изключителна роля в световната търговия и в подпомагането на нациите да участват в глобалната икономика обяви председателят на Ей Ай Джи М. Р. Грийнбърг. Решението на Ей Ай Джи е в отговор на спешната нужда от адекватен авиозастрахователен пазар. Заедно с останалите участници в този пул компанията осигурява на авиолиниите застрахователно покритие, необходимо за поддържане на операциите в една безпрецедентна обстановка.Новата структура предлага и други услуги, свързани с авиобизнеса като застраховките на апаратурата на летищата и наземния ръководен персонал, всяка от които - на стойност 50 млн. щ. долара. Именно застраховането на риска на летищата е най-проблемен и се отбягва от повечето застрахователи. Група, обединила се около Ей Ай Джи е единствената засега, която предлага подобна защита макар и до определен лимит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във