Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код 

Десетзначните кодове по БУЛСТАТ на физическите лица, съвпадащи с техните Единни граждански номира или личен номер на чужденец (ЛНЧ)  се преобразуват в 9-цифрен код от 4 януари 2022 година, съобщиха от Агенцията по вписванията. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с техния Единен граждански номер. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.

Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Справка за връзката „стар-нов код“ и информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във