Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не всяка година. Търговците и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че имат подадена такава декларация и продължават да не осъществяват дейност. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет, уточняват от агенцията.

Търговците/ юридически лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през 2021 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от Закона за счетоводството по утвърден образец до 30 юни 2022 г. в  териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

Без такса за обявяване на годишния финансов отчет

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 1 януари 2022 г.) от тази година изпълнението на задължението за подаване на годишен финансов отчет към Агенция по вписванията в съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на държавна такса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във