Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Една пета от предприятията са с намалели приходи от продажби

През юни 21.8% от нефинансовите предприятия отчитат намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с май тази година. Най-голяма е групата на тези, при които няма промяна в паричните постъпления (54.6%), а само  23.1% съобщават за увеличение.

Това четем в ежемесечното кратко бизнес изследване на Националният статистически институт сред нефинансовите предприятия с цел проучване на ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната. В анкетното изследване на случаен принцип са участвали 3770 предприятия, което извършват една или повече дейности  на едно или повече места и произвежда стоки или услуги за трети лица, с приблизително 230 хил. наети лица.

С най-голямо намаление "се отличават“ около една чегвърт  от предприятията в дейностите  „култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“, „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Операции с недвижими имоти“.

По отношение на наетия персонал 13.2% от нефинансовите предприятия са направили  стъпки за ползване на платен отпуск, предложение за дистанционна форма на работа са направили  8.2% от фирмите, а мярката неплатен отпуск са изпозвали  6.9% от компаниите.

През юни тази година само 9.3% от нефинансовите предприятия са пристъпили и към наемане на нов персонал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във