Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Единен портал обединява Имотния и Търговския регистър

Единен портал обединява сайтовете на Имотния регистър и на Търговския регистър, и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обща платформа на адрес: portal.registryagency.bg.

Проектът е реализиран по Оперативна програма "Добро управление", съобщиха от Агенцията по вписванията, като уточниха, че новият портал ще бъде презентиран на два етапа:

На 9 юни portal.registryagency.bg ще стане видим за потребителите, с възможност за регистриране на потребителски профили и присъединяване към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията, или ПИК от НАП.

На 27 юли ще спрат сега действащите – brra.bg и icadastre.bg и ще има възможност за използване на пълната функционалност на новия портал.

В периода от 9 юни до 27 юли в portal.registryagency.bg ще може:

·  Да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация и да се направи тестово подписване.

·  Да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.

·  Да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация.

Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал.

·  Да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - "Проверка на статус на заявление" и "Проверка на местонахождение на служба по вписванията".

·  Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността 'Калкулатор за изчисляване на държавни такси".

До публикуването на пълната функционалност на новия портал потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – brra.bg и icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през portal.registryagency.bg

Съгласно тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в Имотния регистър ще се извършава единствено по електронен път.

Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи.

Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.

portal.registryagency.bg ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.).

Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат с актуална версия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във