Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕДИНАДЕСЕТ ДРУЖЕСТВА ЗАВЪРТЯХА РУЛЕТКАТА ЗЕЛЕНА КАРТА

Единадесет застрахователни компании напомпаха мускули и се явиха на учредителното събрание на новосформираното сдружение с нестопанска цел Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Те ще предлагат застраховката Зелена карта, но вероятно след 1 януари следващата година. Дотогава Булстрад ще си остане единствената компания, която продава такива полици. В този период дружествата ще трябва да обучат кадри за работа с продукта, както и да извършат необходимата организация за предлагането му. В този период пък Националното бюро ще трябва да подготви правилата и наредбите за дейността си, за да може да заработи ефективно от 1 януари 2002 година. Новоучреденото сдружение ще бъде и българският представител в Съвета на бюрата в Лондон. Това реши общото събрание на структурата, проведено на 2 юли 2001 година. Единадесет от двадесетте лицензирани български застрахователни компании ще опитат късмета си в този доста главоболен (от гледна точка на сложността на щетите и дългите срокове за тяхното уреждане) бизнес. Досега ЗПАД Булстрад е единственото дружество, предлагащо тази услуга. Масовото присъствие на българските застрахователи на учредителното събрание потвърди очакванията на някои експерти, че пак ще направим някакво изключение в тази посока от европейската практика. Във Франция например има около 550 застрахователни дружества, но само 30 са членове на местното бюро за Зелена карта, които са преценили, че могат да си го позволят. Подобно е положението и в други западни страни. Застрахователни експерти с повече опит констатират, че примамливият образ на големите приходи от продажбата на Зелена карта изтиква на заден план реалната представа за размера на рисковете и за финансовия ресурс, с който трябва да разполага всяка компания.
Дали всеки е успял правилно да прецени своите възможности - ще проличи в бъдеще. Вероятно първият праг, на който ще спрат някои от дружествата, ще бъде осигуряването на банкова гаранция в размер на 600 000 евро. Тя трябва да се внесе до два месеца след съдебната регистрация на сдружението, която ще стане в близките дни. Най-късно до края на септември всеки от членовете на сдружението ще трябва да си осигури гаранция от първокласна банка. Всяка от гаранциите ще бъде одобрена от насроченото за същия месец общо събрание на националното бюро. Тогава ще стане ясно дали ще останем в същия състав, или ще има промени, коментира за в.БАНКЕРЪ Атанас Табов, главен изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България. Членовете на бюрото ще сключат и общ презастрахователен договор. От 1 януари 2002 г. ще се създаде и гаранционен фонд. Вноската в него ще се определя като процент от застрахователната премия. Ще трябва да се води единна, обща политика и стратегия по отношение на тарифи, условия, начин на ликвидация на щети, натрупване на професионален опит в отделните застрахователни компании, защото тяхната работа ще се отразява върху финансовото състояние и имиджа на националното бюро, а оттам и на България, допълни г-н Табов.
Беше избран и петчленен управителен съвет, който ще ръководи и представлява националното бюро. Негов председател е Атанас Табов, а главен секретар Цветанка Крумова, директор на правна дирекция в ЗПАД Булстрад. Останалите трима членове са Татяна Чонкова, директор Корпоративни връзки и нови продукти в ЗК Юпитер, Йордан Генчев, първи заместник-председател на ЗК Витоша, и Борислав Михайлов, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във