Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Един от водещите търговци с ел.енергия смени собственика си

„Гранд Енерджи Дистрибюшън” EOOД, което се занимава с  търговия с ел.енергия и е една от най-големите и водещи компании в България в този сегмент, вече има нов собственик.

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на едно ново дружество, без дейност до момента - „Стоименов Трейдинг” ЕООД, да осъществи концентрация чрез придобиване на пряк едноличен контрол върху търговеца с ел.енергия.

"Гранд Енерджи Дистрибюшън" е частна компания, основана през 2010 година. Тя притежава лиценз за търговия с енергия за местния и международни енергийни пазари”, удължен с още 10 г., считано от 17 януари 2021-а. Фирмата изнася ел.енергия за Сърбия, Турция, Гърция, Македония и Черна гора. Едноличен собственик  на капитала й е Н. Арсова.

Проектодоговорът за продажба на дялове предвижда „Стоименов Трейдинг“ да купи 501 000 дяла, всеки с номинална стойност 10 лв. на обща стойност 5 010 000 лв., или 100% от капитала на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”.

Участниците в такава една сделка са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите им обороти на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

Целта на планираната сделка е с придобиване на капитала на дружеството и контрол върху същото, дейността му да бъде продължена като се използва натрупания производствен опит (ноу-хау), придобити лицензии, разрешителни, портфолио от клиенти, експертен опит.

В ролята си на активен търговец на електрическа енергия и действащ координатор на балансираща група, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” развива дейност на българския и регионалния пазар. Това става чрез сключване на сделки за покупко-продажба с търговци на ел.енергия и производители, чрез борсови и брокерски платформи и чрез двустранни договори. Фирмата доставя ел.енергия на значителен брой крайни потребители.

„Гранд Енерджи“ участва и на борсовия пазар на ел.енергия, организиран от лицензирания български борсов оператор – „Българска независима енергийна борса” ЕАД.

Единствено „Гранд Енерджи Дистрибюшън” осъществява дейност в България към момента на уведомлението за сделката. Изводът е, че на територията на страната концентрацията няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти, както и до отношения на тясно свързани съседни пазари, отбелязват от регулатора.

          

Facebook logo
Бъдете с нас и във