Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ ЩЕ ОБЕЗЩЕТИ ПОСТРАДАЛИТЕ ВОЕННИ В КЕРБАЛА

Трагичната смърт на петимата български военнослужещи в Кербала въвежда в действие застраховката, която Министерството на отбраната е сключило с ДЗИ АД преди заминаване на българския пехотен батальон за Ирак. През юли бе оповестено, че ДЗИ е компанията, удовлетворила най-добре изискванията на военното министерство и ще осигурява защитата на рейнджърите ни от военен риск. Рисковете от смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност и медицински разноски вследствие на злополука за периода на пребиваване на батальона в Ирак са покрити със застраховката Злополука с медицински разноски. При смърт семейството на загиналия ще получи обезщетение в размер на 50 000 лева.Министерството на отбраната сключва всяка година няколко договора за застраховане - Злополука и Обща гражданска отговорност на военнослужещи, Гражданска отговорност на военните автомобили, застраховане на имуществото и други. От 1996 г. застраховател на войската е основно ЗАД Армеец, чийто акционер с малък дял е военното министерство. В общия случай застраховката Злополука на военнослужещи на територията на България покрива рисковете смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. Ако смъртта е настъпила при битова злополука, се изплаща договорената застрахователна сума, а ако е следствие от изпълнение на служебни задължения, се изплаща трикратният размер на застрахователната сума.Полагащото се обезщетение зависи не само от рисковия клас, към който се причисляват застрахованите лица, но и от обстоятелствата, при които е настъпило събитието. Когато български военнослужещи бъдат командировани в чужбина, се обявява конкурс за застраховател за територията, на която ще пребивават. Допълнително министерството може да поиска разширяване на рисковото покритие с изплащане на медицински разноски или на други покрития, свързани със специфични за мястото обстоятелства. Застраховката се оформя с отделен договор или с анекс.При настъпване на застрахователно събитие ликвидационната преписка се завежда с представяне на служебна бележка за това, че лицето е било командировано при настъпване на злополуката, бележка за обстоятелствата на събитието и медицински документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във