Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ ОТЧИТА 5.3 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА

Годишното отчетно събрание на акционерите на животозастрахователното дружество ДЗИ, което се проведе на 23 май 2006 г., взе решение 10% от печалбата (след данъчно облагане) за 2005 г. в размер на 5.248 млн. лв. да бъдат заделени във фонд Резервен, а останалите 4.723 млн. лв. да се разпределят като дивидент. Към сумата се добавят още 1.19 млн. лв. от неразпределени през годините печалби и така общата сума на дивидентите, които ще получат акционерите, нараства до 5.742 млн. лв., съобщи за БАНКЕРЪ заместник-председателят на управителния съвет и изпълнителен директор на компанията Валери Алексиев. Той уточни, че става дума за доходност от 14.88% за акция (след данъчно облагане). Животозастрахователната компания има най-висок пазарен дял - 30.31%, и заема първо място в класацията на лицензираните животозастрахователи у нас. Финансовите резултати и печалбата й повлияха и върху котировките на ДЗИ на Българската фондова борса. Според индекса Sofix компанията е от най-бързо поскъпващите и в края на първото тримесечие на 2006 г. пазарната й капитализация е една от най-високите на борсата. На 23 май книжата й се продаваха на нива от 88.66 лв., като акциите й са скочили в края на първото тримесечие приблизително с 22.5 процента.
По данни от Комисията за финансов надзор за 2005 г. ДЗИ има най-висок пазарен дял от 94.6% при продажбата на застраховката Живот, свързана с инвестиционен фонд, както и на застраховките за пенсия и рента (56%) и Злополука (42.58%). А в структурата на застрахователния й портфейл най-продавани (с 60.51%) са застраховките Живот и Рента.
Според счетоводния баланс на компанията за миналата година сумата на общите й активи възлиза на 152.7 млн. лв., които нарастват с 5% спрямо предходната 2004 г., а застрахователно-техническите й резерви са общо 67.6 млн. лева. През 2005 г. дружеството е извършило плащания по застрахователни полици общо за 23.3 млн. лв., от които за застраховка Живот и Рента са заплатени 17.3 млн. лв., а за застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд - 2.5 млн. лева. Начислените брутни премии за отчетната година достигат 45.3 млн. лв., което е с 59% повече от 2004-а.
На извънредно събрание на акционерите на ДЗИ АД, което се проведе на 31 март 2006 г., наименованието на дружеството бе променено на ЗПАД ДЗИ, а управлението бе трансформирано от едностепенно в двустепенно. За председател на надзорния съвет бе избрана съпругата на покойния Емил Кюлев - Весела Кюлева, а председател на управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството стана Недялко Чандъров.
Държавният застрахователен институт е създаден със закон през 1946 г. след сливане на 19 български застрахователни компании и 11 клона на чуждестранни застрахователи. ДЗИ е монополист на пазара до 1961 г., когато е създадено външното застрахователно дружество Булстрад. До промените през 1989 г. и до появата на първите частни застрахователи ДЗИ всъщност държи изцяло вътрешното застраховане в България. През 1997 и 1998 г. са основани Държавен застрахователен институт - ДЗИ АД за животозастраховане (с лиценз от 13 май 1998 г.) и ДЗИ - Общо застраховане АД, (с лиценз от 1 юни 1998 г.) за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане. На 27 август 2002 г. ДЗИ - компанията майка на ДЗИ - Общо застраховане, е продадена на Контракт София ООД, собственост на Емил Кюлев, за 21.5 млн. евро, като се създава и най-голямата българска финансова група ДЗИ с над 200 млн. лв. капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във