Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Две трети от фермерите в Европейския съюз са пред пенсия

За никого не е тайна, че наред със стотици други професии, средната възраст на европейските фермери също расте. Според последните статистики, над 50% от земеделска земя в Общността се управлява и стопанисва от хора над 55 години, близо една трета от земеделските производители са над 65 години и само 6% от земята е в ръцете на младежи под 35-годишна възраст.

БЪЛГАРИЯ

Средната възраст на фермерите у нас е приблизително 60 години. Държавата се опитва да привлече младите хора към селското стопанство чрез увеличаване на субсидиите на декар обработваема земя с 50% за първите 5 години от влизането в сектора. Всеки фермер под 40 години в България се смята за млад. Изглежда обаче, че тези стимули не работят добре, тъй като средната възраст на земеделците продължава да расте.

РУМЪНИЯ

Румъния е държавата членка на ЕС с най-много жители, заети в селското стопанство - един на всеки пет души работи във ферма. Половината от тях обаче са на възраст 65 и повече години. Работят предимно в собствени ферми и нямат професионално образование. И тук проблемът с намирането на квалифицирани работници е хроничен: процентът на младите фермери под 35 години е значително по-нисък от средния за ЕС - 3.1% в Румъния, срещу 5.1% в Общността. Правителството планира да запази финансовата подкрепа, но пари ще се отпускат не само въз основа на условията за допустимост, а на база ефективност.

ГЪРЦИЯ

Според Евростат, младите фермери в Гърция са 8.3% от цялата земеделска общност. Това означава, че 30.8% от фермерите там са на възраст между 40 и 56 години, а 33.5% - на възраст над 65 години. Стопанствата на "младежите" имат относително голям физически и икономически размер. Повечето от тях влизат в категорията от 8000 до 25 000 евро. Наскоро гръцкото правителство обяви, че ще осигури 420 млн. евро за насърчаване на младите хора в сектора.

ФРАНЦИЯ

За разлика от 80-те години на миналия век, когато във Франция е имало 1.6 млн. фермери, днес в селското стопанство работят едва 400 000 души на средна възраст от 49 години. Тенденцията е тези цифри да се влошават, като прогнозите са, че през следващите две петилетки на всеки двама фермери по един ще се пенсионира. Запълването на тази празнина е огромно предизвикателство, защото един от основните проблеми е достъпът до земя.

АВСТРИЯ

Австрия е номер едно в ЕС по брой млади фермери. Тя има най-висок дял на стопани под 35 години - 12.2% от земеделското население. Държавата подкрепя финансово младите фермери и чрез ОСП, и чрез множество обучения и консултантски услуги. Освен средствата, които допълват директните плащания по ОСП през първите пет години след старта, младите земеделци получават и „премия за установяване“, чиито размер варира в зависимост от допълнителните бонуси.

ИРЛАНДИЯ

Намаляващият брой фермери продължава да тормози ирландското селско стопанство. Тенденцията наистина е тъжна - на всеки пет години фермерите намаляват с по около 10 хиляди. Другото голямо безпокойство е увеличаването е застаряването в сектора - около 30% от ирландските фермери са на възраст над 65 години, а фермерите под 35 години са намалели наполовина в сравнение с периода 2000-2010 година.

За да се справят с този спад, властите въвеждат редица политически инициативи от типа на схеми за ранно пенсиониране, за млади фермери, за нови участници в земеделието, за партньорства и т.н. Ефектът от тях обаче е - меко казано - доста спорен.

От 2023 г. Ирландия предлага минимум 3% от пакета за директни плащания да бъдат като допълнителна подкрепа за младите фермери, както и по-висока ставка на безвъзмездните средства - в размер на 60% - за подпомагане на млади жени в селското стопанство.

ИСПАНИЯ

Само 8.6% от собствениците на ферми в Испания са под 40 години, около 60% са на възраст между 40 и 64 години, а една трета са над 65 години. За да се справи с този проблем, Стратегическият план за следващия програмен период залага на фонд от 220 млн. евро годишно, специално предназначен за насърчаване на обновяването на поколенията в земеделието. Освен това правителството стартира и специална програма за практическо обучение на млади фермери - „Cultiva 2022“, чиито бюджет е 1 млн. евро. И тук основният проблем е свободния достъп до земя.

ИТАЛИЯ

На Ботуша има над 55 000 земеделски и горски компании, ръководени от млади хора, които представляват 8% от бизнеса. През последните 5 години има 8% ръст на стопанствата, управлявани от млади хора.

Според последните данни на Института за услуги за пазара на селскостопански храни (ISMEA), през 2018 г. около 872 000 италианци са били заети в селскостопанския сектор: 33.5% от тях са на възраст между 15-40 години, 60.5% - на възраст 41- 65 години, а 6% - над 66 години.

През 2021 г. италианското правителство одобри мярка, която има за цел да финансира поглъщането и стартирането на стопанствата, управлявани от млади хора, чрез ипотеки с нулева ставка и невъзстановими вноски. Планът гарантира финансиране до 1.5 млн. евро за развитие или доходи в секторите на селскостопанското производство, преработката и маркетинга на селскостопански продукти и диверсификацията на земеделските приходи.

Фондът е предназначен за микро, малки и средни предприятия, управлявани от хора на възраст между 18 и 40 години. Подкрепата се състои от безвъзмездна помощ в размер до 35% от допустимите разходи и ипотека с нулева лихва за остатъка, в рамките на 60% от инвестицията. Максималната продължителност е 15 години. А от 2017 г. са в сила и частични изключения при плащането на пенсионни вноски в полза на нови земеделски предприемачи под 40 години.

СЛОВАКИЯ

Словашката работна сила в селското стопанство също застарява и днес близо половината от фермерите са на възраст от 55 до 59 години. Като Проблем № 1 всички идентифицират достъпа до земя. Спирачка също е и достъпа до банкови заеми поради лоша кредитна история и неадекватно подпомагане за млади хора, които искат да стартират собствен бизнес.

През текущия програмен период словашкото министерство на земеделието се опита да привлече млади фермери главно чрез помощ за начинаещи - до 50 000 евро на стопанство. От 2023 г. обаче са предвидени нови финансови инструменти - въвежда таван на директните плащания от 100 000 евро и увеличаване на субсидиите за млади фермери - от 60 евро/ха днес до 100 евро/ха през 2023 година. Предвидено е и отпускането на 300 млн. евро за различни други финансови инструменти, от които 36 млн. евро са заделени специално за младите фермери.  

ХЪРВАТИЯ

Към 31 март 2022 г. са регистрирани 170 450 земеделски производители, като броят им се е увеличил с 15% спрямо 2015 година. Близо 82% от фермите са семеен бизнес. По-голямата част от производителите - 52% - са на възраст над 60 години, докато младите (до 41 години) са едва 14 на сто от тях.

Правителството е предприело редица мерки, за да се справи със ситуацията, в т. ч. и проект за изплащане на стипендии от 10 000 куни (1321 евро) на студенти в селскостопански университети, политехники и колежи. За изминалия период на ОСП - 2014-2020 г, на младите фермери бяха изплатени общо 13.301 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във