Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавните имоти ще се търгуват електронно

Повече от година трябваше на нашенските управници,  за да измъдрят нормативите, чрез които да бъде реализирана една отлежаваща дълго идея - държавните имоти да се продават чрез специална онлайн платформа.

От Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол са внесли Наредба  за разглеждане от Министерството на икономиката. Самия текст на Наредбата в едно с мотивите към нея вече са публикувани на платформата за обществени обсъждания , които се предвижда да продължат до 5 септември.

Документът  е подготвен в изпълнение на промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, които влязоха  в сила наскоро, но предложенията за тях престояха в Народното събрание близо година, въпреки че бяха предложени от  депутати от управляващото мнозинство.

С приемането им Законодателят задължи  Министерския съвет  да приеме специална Наредба за електронната платформа, чрез която ще се продават имоти - частна държавна собственост, както и имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участите в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Продажбата на имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000, ще се извършва от областния управител по местонахождението на имота, но пак посредством електронната платформа.

В мотивите за приемането на норматива  се казваше, че към момента продажбата на държавни имоти, които са собственост или се стопанисват от различни държавни институции, се извършва изключително от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. При определени случаи продажбите се осъществяват чрез електронната платформа на "Българската фондова борса" АД, към която е създаден приватизационен сегмент за търгуване на пакети акции, предложени за приватизация от ведомството. На борсата обаче досега можеха да се търгуват само пакети акции, но не и имоти.

Именно по тази причина Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол предложи продажбата на различни по размер и предназначение имоти, да се извършват по този начин, тъй като процедурите преди промяната бяха  твърде тежки и продължителни.

Освен, че чрез  електронната платформа, те ще бъдат значително улеснени,  ще се осигури и по-голяма прозрачност, а обявите за продажбите ще достигат до по-голям кръг от лица, което би следвало да доведе и до по-високи продажни цени.

След приемането на промените в Закона, именно те задължиха  държавата  да създаде осъществява продажбата на имоти- държавна собственост  през единен портал в интернет.

С нея  се уеднаквяват нормативите и практиките при продажбата на държавни имоти, тъй като те в момента зависят от това у кого е компетентността за продажба, посочва се още в доклада на вносителите.

Тя, обаче  няма да се прилага за държавните имоти с оценка под 10 хил. лв., които ще се продават от областните управители.

Електронната платформа ще бъде възложена за изпълнение на държавната компания „Информационно обслужване“ и ще се управлява и поддържа от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол. Предвижда се достъпът до публичната и част да е свободен.

Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във