Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавният резерв остава без охрана

Конкурсът за 13.5 млн. лв. се оказа дискриминационен

Заради поредните чиновнически недомислия Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" отново няма да може да сключи договор за охрана на стратегическите си обекти. Причината е, че откритата през февруари тази година обществена поръчка за избор на охранители, с бюджет 13.5 млн. лв., е била обявена за незаконна от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Така за сигурността на общо 36 складови бази в девет града в страната ще продължат да се грижат служителите на самата агенция, въпреки неотминаващите съмнения за нейното източване. Любопитна подробност е, че в средата на 2013-а пак беше обявена поръчка за охрана на резерва, но тогава тя се провали поради липсата на пари.

Производството на антимонополния орган е образувано по две жалби - на "Комакс 2001" и "Викинг-Николов", оспорващи изключително високите изисквания към кандидатите. Първото дружество, собственост на Стефан Иванов, например твърди, че в обявлението за поръчката са заложени "недопустими дискриминационни, технически и квалификационни изисквания за подбор и критерии за оценка, които водят до опорочаване на процедурата". На първо място се оспорва условието за притежание на актуално удостоверение за сигурност, с право да обработва и съхранява класифицирана информация в своите помещения, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и нотариално заверено копие на Разрешение от ДАНС за достъп до класифицирана информация с ниво "поверително"или по-високо. Според жалбоподателя подобно удостоверение се издава само при сключването или изпълнението на договор, свързан с достъпа до класифицирана информация, и срокът му се удължава единствено ако притежателят продължава да изпълнява същия или друг такъв контракт. С други думи, само фирми, работещи с поверителни данни, биха могли да кандидатстват в търга на Държавния резерв.

Същото възражение е направила и другата компания - "Викинг-Николов", чийто собственик е 79-годишната Антица Разсипийска. Според нея обаче споменатото изискване е в противоречие със Закона за защита на класифицираната информация, тъй като в чл.54 изрично е уредена процедурата по издаването и сроковете на валидност на съответното удостоверение.

В отговор на тези обвинения от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обясняват, че изпълнението на договора е свързано с достъп до класифицирана информация и без исканите разрешения няма как да бъде наета която и да е фирма. Освен това председателят на агенцията Емил Колев изтъква, че за да могат да извършат огледи на складовете и на тази база впоследствие да подготвят офертите си, кандидатите трябва да притежават към този момент право на достъп до поверителна информация.

На второ място, "Комакс 2001" оспорва условието претендентите да имат през последните три години поне два изпълнени договора за въоръжена охрана на стратегически обект. Съобразно чл.51 от Закона за обществените поръчки възложителят има право да поиска от кандидатите списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, като обхватът не може да бъде стесняван допълнително. Но жалбоподателят смята, че в случая е нарушено изискването на норматива, тъй като изискването за подбор е свързано не с предмета на поръчката, а с обекта на въоръжената охрана.

Освен това двете фирми са категорични, че при липса на каквато и да било аргументация е заложеното изискване за 520 служители на трудови договори средногодишно, както и за притежание на 120 броя огнестрелно оръжие.

Колкото и странно да звучи, всички тези твърдения в последна сметка са определени от КЗК за неоснователни. Мотивът е, че възложителят има право да поставя специфични условия, особено когато става дума за охраната на стратегически обекти. Само че в процедурата има още редица нередности, които стават и причината за нейното прекратяване. Например кандидатите да имат не по-малко от 50 броя собствени или придобити с договор за лизинг патрулни автомобила.

"Прекомерното завишаване на изискванията посредством условието кандидатите да разполагат със собствени или придобити с договор за лизинг патрулни автомобили от страна на възложителя необосновано ограничава участието на лица в процедурата, които могат да изпълнят качествено и в оферираните срокове предмета на поръчката, но разполагат с патрулни автомобили на друго основание, например въз основа на договор за наем", отбелязва антимонополният орган. Според експертите на Комисията за защита на конкуренцията основателно се явява и твърдението, че методиката за определяне на комплексната оценка съдържа субективни показатели и е в противоречие с основните принципи на Закона за обществените поръчки.

Държавната агенция е определила оценката за класирането да се получава като сбор от четири показателя: "Обща предлагана цена за физическа охрана" - с тежест 50; "Обща предлагана цена за поддържане на съществуващата техническа система за сигурност" - с тежест 10; "Оценка на предложен план и концепция за организация на физическата денонощна въоръжена охрана" - с тежест 20, и "Оценка на предложен план и концепция за охрана при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР" - с тежест 20. Предложенията на участниците по първите два показателя имат цифрово изражение и оценката може да се определи на базата на математическа формула. Но за последните два е предвидено оценката да се поставя въз основа на експертната преценка на всеки от членовете на комисията. За тях няма и фиксирани точки, а е поставен диапазон, в който две еднакви оферти могат да получат крайно различни оценки.

"В случая оценяването по последните два показателя не е съобразено с обективни критерии за сравнение и съпоставка на офертите, което от своя страна би довело до необоснован резултат и субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците - недостатък, който не може да бъде преодолян дори от изискването за експертност на състава на комисията. С оглед на изложеното по отношение на заложените показатели е налице нарушение на императивната норма на чл.28, ал.2 от Закона за обществените поръчки", категорични са от КЗК. В резултат председателят на "Държавен резерв и военновременни запаси" Емил Колев публикува на 6 юни решение за прекратяване на поръчката. Сега остава да видим кога и при какви условия ще бъде обявена новата процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във