Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Държавният одитор разкри вреди на бюджета за над 10.5 млн. лева

Рекламните слова на управляващите, че са "сложили ред"  при провеждането на обществените поръчки, са в съществен противовес с данните, изнесени от  Агенцията за държавна финансова инспекция. От отчета на институцията за миналата година, който беше приет и одобрен  от правителството в сряда, на 23 май, става ясно, че при  20 на сто от проверените  агенцията е  открила  съществени нарушения. При още 19 на сто от търговете са допуснати нарушения от процедурен характер.  Тази статистика е извлечена на база на  1138 проверени обществени поръчки, чиято обща стойност е над 1.26 млрд. лева.

Основно нарушенията са свързани с нарушения на постановките на   Закона за обществените поръчки. Такива са констатирани при 229 поръчки. При други 216  случаят "дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение", пише в доклада на държавния одитор.

През миналата година инспекторите на агенцията са направили 428 финансови инспекции. От тях 152 са в съответствие с плана  за този период.  Контролната дейност на одиторите  допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и за реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс, това е подчертано в документа. Установените вреди за този отчетен период  са в размер на 10 624 403 лева. Това на практика е с 2 213 189 лв. повече спрямо предишната 2016 година. В същото време обаче предотвратените вреди на бюджета са в размер на 4 486 766 лв., което е четири пъти повече в сравнение с предишния отчетен период.

За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували т.нар. начетно производство, съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за имуществената отговорност.

Сто тридесет и четири са  финансовите  инспекции, при които са установени данни за извършено престъпление, както и всички доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, констатира в  отчета си  агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във