Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавната администрация продължава "да ни спестява" публична информация

Сметната палата откри пропуски в администрациите, които възпрепятстват публичността и прозрачността в тяхната работи и достъпа до обществена информация. Това се казва в одитен доклад, свързан с проверка на 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавната агенция „Електронно управление“ 

Държавният одит отчита нисък дял на обучените служители за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ и публикуване в интернет. Само в едно министерство е утвърден ред и процедури за контрол върху процеса на публикуване на информацията на интернет страницита му. В 14 министерства пък изобщо не са извършвани проверки относно пълнотата и актуалността на информацията, публикувана на техните интернет страници

"От по-голяма част от министерствата не са предприети действия за организиране и изпьлнение на контрол върху спазването на задълженията за публикуване на информация", констатира още Сметната палата. Нещо повече - сайтовете на държавната администрация не осигуряват възможност за равен достъп до информацията за хората с увреждания. Три министерства даже поддържат секция „Архив“ без съдържание в нея. На страниците на две министерства пък изобщо не се открива секция архив.

Контролът от страна на агенция "Електронно управление" също е подложен на критики. Например от Сметната палата отчитат, че в министерствата не е осъществяван административен контрол върху законовото задължение за планирано поетапно публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси със свободен достъп, които се поддържат от организациите от обществения сектор. И още: "от отговорните органи на власт и председателя на ДАЕУ не е създаден ред за осъществяване на контрол по спазване на изискванията за публикуване на информация на портала за отворени данни и за установяване на административни нарушения".

Друга констатация е, че от създаването на Портала за консултативните съвети до края на 2018 г. не са извършвани промени в системата, като информацията в него е непълна и неактуална. Освен това Порталът за отворени данни не генерира очакваните ползи поради пропуски в организацията, ограничена функционалност и липса на анализи за обществена значимост и полезност на публикациите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във