Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавна помощ от 51 млн. лева за туроператори и турагенти

Макари с голямо закъснение, туроператорите и туристическите агенти, които замразиха дейността си преди година заради пандемията от коронавируса, ще получават обещаните субсидии.

Министерството на туризма започва изплащане на държавната помощ от 51 млн. лева. Комисия за оценка на кандидатите е подготвила документите, с които може да започне изплащането на сумите към фирми с изрядни документи. Това са 86 предложения и те ще получат субсидията със заповед на министъра на туризма. 

Общо подадените заявления до момента са 579, като те са за малко над 31.61 млн. лева. Желаещите да получат държавна помощ могат да подадат документи за участие в процедурата  до 31 май по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“. 

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 51 млн. лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното  събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет, съгласно Закона за счетоводството. Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември същата година.

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Могат да кандидатстват предприятия, които оперират като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма, от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на  недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията поради COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във