Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавна квота за ТЕЦ "Марица-изток 2“

 Част от количествата ток, произведени от ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще бъдат включвани към този за битовите потребители.

ТЕЦ „Марица-изток 2“ ще разполага с квота за производство на 1 млн. MWh електроенергия за регулирания пазар. Става въпрос за периода 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. Това стана ясно след като енергийният министър Андрей Живков подписа заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар.

Така част от количествата ток, произведени от ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще бъдат включвани към този за битовите потребители.

Решението задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки, за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.  

В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на "Национална електрическа компания" ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД за  необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ Марица-изток 2".

"Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост. Това е краткосрочна мярка, която да гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация с оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на СО 2 производители", обясниха от енергийното министерство.

Според експертите от министерството преходът към по-екологични производства в комплекса "Марица изток" ще се случи плавно и без социален стрес чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия – Националния план за възстановяване и устойчивост, фондът за справедлив преход и др. Паралелно с това, Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейска Зелена сделка  и ще окаже положително въздействие върху цялата група на Българския енергиен холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във