Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ обгрижи лозаро-винарския сектор

 

Държавен фонд „Земеделие“  зарадва лозаро-винарския сектор. Вече са приключили плащанията по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от националната програма за подпомагане за работещите в този бранш у нас  за периода 2019-2023 година.

Само лозарите са получили 1.5 млн. лв. за събиране на реколтата на зелено. По мярката са сключени 18 договора, съобщават от разплащателната агенция. След приключване на задължителните административни проверки и проверките на място, изплатената финансова помощ е в размер на 1 489 598 лв. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558.0132 ха.

Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите можеха да получат, е до 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

Подпомагането по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ компенсира българските гроздопроизводители, изпаднали в ситуация да не могат да пласират своята продукция поради ниско търсене на винено грозде за суровина. Тя е част от пакета кризисни мерки, които Европейската комисия одобри за прилагане в държавите членки в условията на пандемията от COVID-19 и затруднените икономически процеси в глобален мащаб.

Други над 200 хил. лв. (204 630 лв.) са разпределени по мярка „Застраховане на реколтата“ от националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-2023 година, допълват още от ведомството.

В периода на приема от 4 май до 30 юни 2020 г., са подадени 33 заявления на обща стойност 290 хил. лв. След извършване на необходимите проверки, са сключени договори с всички кандидатствали  за предоставяне на финансова помощ по схемата.

ДФ „Земеделие“ финансира процент от застрахователната сума, съобразно вида на покритите застрахователни рискове. До 60 % от разходите за заплатените застрахователни премии е финансирането при застрахователни полици, включващи загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша) и други застрахователни рискове – загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител и загуби, причинени от пандемии при хората. До 80 % от разходите за заплатените застрахователни премии е финансирането при застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша).

Най-често срещаните застрахователни рискове, включени в полиците на кандидатите, бяха градушка, буря и проливен дъжд. По-голяма част от гроздопроизводителите са застраховали реколтата си срещу природни бедствия и са получили до 80 % съфинансиране за заплатените застрахователни премии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във