Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА ВДИГНА ЖЪЛТ... КАРНЕТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Шестдесет и един неприключени ТИР-карнета на стойност 1 357 000 лв. по транзитен внос от Турция през Капитан Андреево са на път да развалят добрите отношения между Агенция Митници и българския клон на международната Асоциация на превозвачите (АЕБТРИ). Искрата на напрежението бе запалена от нежеланието на АЕБТРИ да издължи въпросната сума към бюджета. Задължението е възникнало при внос на захарни изделия от южната ни съседка през 1999 г., поради което митниците издават постановления за принудително събиране на парите от Агенцията за държавните вземания.Предисторията на сегашния конфликт започва през 1999 г., когато тировете от Турция преминават българската граница и представят карнети, издадени от АЕБТРИ. За зла участ обаче, вместо по законовия ред, те са приключени с фалшиви печати, а фирмите получатели на стоката се оказват фантоми. Гафът бе подробно описан в книгата Митница на бившия финансов ревизор Емил Димитров, посветена на разтърсилата системата ревизия в края на 90-те години на миналия век. Три години по-късно наказани служители няма, нито пък митните сборове са платени. За лош късмет на хазната асоциацията категорично отказва да плати доброволно предявените й вземания. През 2001 г. ръководството на Свиленградската митница, в чиято структура влиза и пунктът в Капитан Андреево) прилага разпоредбите на чл.211 от Закона за митниците и издава постановления за принудително изпълнение към АЕБТРИ по всеки един от 61-те случая. По силата на приетата през 1975 г. Митническа конвенция за превоз на стоки под покритието на ТИР-карнети, АЕБТРИ е гарант на всички транзитни превози, извършвани от български и чуждестранни лица. Режимът на карнета позволява превозвачът да транспортира стоката през териториите на държавите, подписали документа, без върху нея да бъде извършван физически контрол. Асоциацията пък чрез националните си поделения гарантира, че дължимите митни сборове ще бъдат платени при получаването на стоката в крайната митница. За целта АЕБТРИ издава на транспортните фирми т.нар. карнети срещу скромната сума от 70 швейцарски франка. По данни на асоциацията у нас се издават 200 000 такива документа годишно, а от облекчения режим на транспортиране се ползват над 4500 компании. Казусът с контрабандата през Капитан Андреево се усложнява допълнително от факта, че превозвачите обжалват постановленията за принудително събиране първоначално по административен ред пред Пловдивската регионална митническа дирекция, а впоследствие и пред съда. По митническия закон обаче оспорването на такъв тип актове пред наместниците на Темида не спира принудителното производство, което следва да предприеме Агенцията за държавните вземания. Така че нормативни пречки за блокиране на сметките на АЕБТРИ няма. Междувременно разправията придоби и международно измерение. В началото на този месец Международният съюз за автомобилен транспорт, чийто член е АЕБТРИ, заплаши, че ще изключи България от системата ТИР, ако сметките на българския клон на АЕБТРИ бъдат блокирани. Това на практика означава, че фирмите, превозващи стоки от Европа към България, ще трябва да плащат обезпечения в кеш или по банков път и да бъдат подлагани на проверки на всяка от чуждите граници, през които преминават. След кратко затишие на родна почва, неприключените ТИР карнети вдигнаха адреналина на митничари и превозвачи и между тях започна война по всички медийни фронтове.Шефът на българския клон на АЕБТРИ Пламен Цалков очаква тепърва да се разиграят и нови драми с плащания по неприключените през тази година карнети. Някои от най-фрапиращите случаи са за внос на телевизори през митница Кулата на стойност 180 хил. лева. Пак през българо-гръцката граница тази година са минали и 25 ТИР-а с пилешки бутчета в посока към пунктовете Варна, Горна Оряховица, Илиянци и Кремиковци. Придружаващите ги карнети обаче така и не са били приключени. Особено интересен е случаят с вноса на китайски стоки, предназначени за тържищата и складовете в Суходол, Илиянци и Горубляне. Освен че са използвани фалшиви печати за приключването на карнетите, на митническите власти са били представени платежни нареждания, заверени с фалшифицирани печати на БУЛБАНК и подправени подписи.Проблемите между страната ни и Международния съюз за автомобилен транспорт започват още в началото на 90-те години на миналия век. Тогава митниците предоставят на АЕБТРИ огромен списък с неприключени карнети на обща стойност 5 млн. лв. (само по главницата). Макар и с изтекла давност, част от тези задължения са погасени през 1996 г. с посредничеството на Международния съюз по автомобилен транспорт на два транша по около 1.5 млн. лв. всеки. Изглежда обаче, че на организацията й е писнало да се бърка постоянно, за да оправя български неуредици, след като по думите на нейни представители този път тя е отказала съдействие. Не е изключено, ако не бъде намерен изход от кризата, страната ни скоро да изхвърчи от системата ТИР.В така оформилият се спор всяка от двете страни има своите аргументи. Пламен Цалков е на мнение, че митничарите не са направили всичко възможно, за да потърсят крайния получател на стоката, който е и пряк длъжник на митата, а са прибегнали към по-лесната съдебна процедура. Според него в конвенцията от 1975 г. ясно е записано, че превозвачите поемат отговорността, едва когато търговецът не може да бъде открит. Опонентите им пък изтъкват пречките , които им създават ограничените правомощия за митническо разследване. Освен това, казват те - ако митниците можеха безпроблемно да откриват всички нарушители на режима, гаранцията, която дава АЕБТРИ, се обезсмисля. Борислав Борисов, началник на отдел Митнически режими и процедури в Агенция Митници, поясни за БАНКЕРЪ, че според руския вариант на документа от 1975 г., който заедно с вариантите на английски и френски език се считат за оригинали, превозвачът и търговецът са солидарно отговорни и държавата може да насочи исковете си и към двамата. За АЕБТРИ оставала възможността да си търси парите чрез регресен иск срещу нарушителя, смята още Борисов.Спори се и дали е спазен законовият срок за предявяване на вземанията. Така например представители на АЕБТРИ твърдят, че това е станало, след като е изтекъл едногодишният период, предвиден, в чл.11 от Конвенцията, в който митниците могат да представят исканията си към асоциацията. От ведомството на Асен Асенов обаче се позовават на друг неин текст, според който в случаите на измама (за такава митничарите смятат приключването на ТИР-карнета, когато се използват фалшиви печати) давностният срок е двугодишен. Превозвачите контрират с тълкувателно решение на Международния административен комитет по конвенцията, според което за измама при приключване на карнетите може да се говори, ако са подменени документите, съпътстващи стоката, но не и при използването на фалшиви печати. Заместник-директорът по финансовите въпроси на Агенция Митници Александър Раков коментира за в. БАНКЕРЪ, че АЕБТРИ е била уведомена за неприключените карнети на Капитан Андреево още през 2001 година. Александър Раков смята, че в случая трябва да се прилагат разпоредбите на Закона за митниците, според който задължението възниква в момента на откриване на нарушенията по режима ТИР, а не от самото осъществяване на вноса.Експерти са на мнение, че висящ от юридическа гледна точка е въпросът кой от двата нормативни документа - конвенцията или Законът за митниците, трябва да има предимство при изчисляването на давностните срокове. Проблемът е в това, че вече 25 години след ратифицирането на конвенцията от Народното събрание (през 1977 г.) тя все още не е обнародвана на български език в Държавен вестник. А според разпоредбите на основния ни закон, само международните договори, които са ратифицирани и обнародвани по надлежния ред, имат предимство пред онези клаузи от вътрешното ни законодателство, с които изпадат в противоречие. Според юристите на АЕБТРИ обаче, въпреки това конвенцията има предимство пред нашето законодателство.Информирани източници обаче намекват, че всъщност проблемът възниква от това, че АЕБТРИ не разполага с нужните средства, за да се разплати с митниците и сега опипва почвата за сделка с тях. Изход от кризата явно се търси, ако се съди по зачестилите напоследък срещи между Пламен Цалков и шефа на митниците Асен Асенов.Един от възможните варианти за компромисно решение е при предстоящото изменение на Закона за митниците да бъде предвидена възможност обжалването на актовете за принудително изпълнение по неприключени карнети да спира тяхното действие, смятат митнически експерти. Във внесеният за обсъждане от Министерския съвет вариант обаче няма такова предложение. Според юристи шансовете подобна промяна да стане факт са минимални, тъй като би трябвало да се променя и Данъчно-процесуалния кодекс. Но най-лесно вероятно би било, ако митниците са по-бдителни, а гарантите все пак си плащат дължимото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във