Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата удължи мярката "Заетост за теб" до 2023 година

Приети са изменения във финансиранията от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по проект "Заетост за теб". Срокът на мярката се удължава до 30 юни 2023 г., а условията за допустимост са променени, съобщават от Агенция по заетостта.

Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации". По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната.

Наетите лица по проекта не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически  и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя. 

За всички работодатели, които са подали заявка, получили одобрение или са сключили договори до 2 декември 2021 г. вкл., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити преди промяната в условията на проект "Заетост за теб" и безработните следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период не по-малък от 1 (един) месец от подаване на заявката на работодателя.

За всички работодатели, подали заявка след 2 декември се счита, че обявените свободни работни места са разкрити след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия.

Електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Схемата "Заетост за теб" стартира през септември 2020 г. като антикризисна мярка, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във