Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА НИ ПОМАГА

Спирос Мосхоянис, заместник-генерален директор на AIG-Life, пред в. БАНКЕРЪ Спирос Мосхоянис е получил икономическото си образование в Съединените щати, където живее в продължение на 15 години. През това време работи за мултинационални компании. След това в продължение на две години работи в Западна и Източна Европа. Женен, с три деца.Г-н Мосхоянис, след като компанията преживя период на адаптация към българския пазар, как изглеждат финансовите резултати на AIG-Life за миналата година?- Финансовите резултати на компанията са много задоволителни. Пазарният ни дял в България нарасна значително. Целта ни оттук нататък е да бъдем измежду първите три застрахователни компании в страната и номер едно по отношение на животозастраховането. Сега пред нас са няколко застрахователни компании, между които ДЗИ, ЗПАД Алианц и ЗК Орел.Предстои да се опитваме да подобрим нашия пазарен дял. Имаме възможност да пуснем на пазара нови продукти или по-скоро вариации на нашите съществуващи продукти.Създава ли някакви проблеми на дружеството ограничената покупателна способност на българите? - Общо взето, на битово равнище животозастраховането е нещо, което те не подреждат между първите си нужди. Като цяло българите възприемат философията на застраховането. Но може би на клиентите трябва да им се даде още малко време. Те трябва да се научат да използват част от доходите си за застрахователните си нужди. Все още тук не се предлагат всички възможни осигурителни пакети. Но най-масовите продукти имат добра продажба.В момента се обмислят промени в Закона за застраховането. Виждате ли нужда от това и в каква посока? Направихте ли някакви конкретни предложения, които да бъдат включени в закона?- Естествено че направихме. Казахме, че най-доброто за България, имам предвид като пазар, е да следва законовите практики, които са установени в Западна Европа. Трябва да се намери начин, по който правителството да облагодетелства застрахователната индустрия толкова, колкото е възможно. Това обаче не бива да бъде за сметка на клиентите. Всичко това трябва да става балансирано. Когато балансът липсва, рано или късно възникват пречки за бизнеса.Данъчни облекчения ли имате предвид?- Не само. Ние връчихме на правителството и на финансовия министър Милен Велчев официален меморандум, който беше много добре приет. Той беше даден и на Държавната агенция за застраховане, чийто председател Румен Гълъбинов е наш бивш колега. Иначе ние сме компания с представителства в над 60 страни по света и винаги можем да се справим с работата на местно ниво. Има ли страната ни потенциал да привлече още големи застрахователни компании от чужбина?- България има население от 8 млн. души. Застрахователният пазар се развива добре. Ние бяхме една от първите компании, които осъзнахме потенциала му. Вярвам, че инвестициите могат да облагодетелстват всички. Смятам, че е възможно в България да дойдат и други големи компании. Те обаче трябва да се подготвят за сериозна конкуренция, както и да вложат много пари тук. Естествено че в такъв случай пазарът предлага добри възможности.Смятате ли, че при приватизацията на ДЗИ могат да се очакват оферти от големи застрахователни компании? - Би могло да се очаква, на пазара всичко е възможно. Държавният застраховател обаче не е включен в нашите краткосрочни планове.А какво фигурира в тях?- Ние инвестираме в хората, в нашите колеги. Освен това влагаме пари в изграждането на мрежата от офиси по цялата страна. Досега имаме три офиса в София и един в Пловдив. В момента проучваме възможностите за изграждането на нови клонове в други градове на страната. Имате ли интерес към придобиване на някоя от местните застрахователни компании? - Не и тази година. Иначе всичко е възможно, може би по-нататък. Сега като застрахователна компания обаче за нас е най-важно да защитаваме парите на клиентите си.Говори се за разширяване на контрола на надзорната агенция по отношение на това къде се инвестират свободните средства на застрахователните компании. Има ли такава необходимост?- Това не е ново изискване. Ние сме задължени да инвестираме част от средствата си в държавни ценни книжа. Извън това дружествата са свободни да влагат парите си там, където преценят, че е най- изгодно. Ние като компания нямаме проблем с контрола от страна на държавата. При засилването му обаче не трябва да се забравя, че част от инвестициите се правят със собствени средства на компаниите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във