Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАГУБИ 2.04 МЛН. ЛЕВА ОТ СОФАРМА

Акционерите на Софарма ще гласуват на общо събрание, насрочено за 8 януари 2001 г., за издаването на нова емисия акции на дружеството. Според предложението на съвета на директорите на столичния фармацевтичен завод стойността на основния капитал след увеличението ще достигне 6 млн. лв., разпределени в същия брой книжа с номинал от 1 лев.

Новата емисия ще е за 5 057 283 акции с емисионна стойност от 1 лев. Всеки, който е станал акционер на Софарма до 22 декември, ще има право в едномесечен срок да запише броя на притежаваните от него книжа, умножен по коефициент 5.36458 при закръгляне към по-малкото цяло число. Ако след това останат незаписани акции, собствениците ще могат в следващите десет дни да купуват неограничени количества до изчерпването на емисията. Предполага се, че по-голямата част от акциите ще бъдат записани от Елфарма АД (консорциум между Унифарм АД и Електроимпекс АД), собственик на 67% от Софарма. По този начин столичната фирма ще изпълни част от ангажимента си, поет пред Агенцията за приватизация, да инвестира във фармацевтичното предприятие сумата от 7.5 млн. щ. долара.

Внасянето на парите за увеличението на капитала ще се извършва по банкова сметка в БУЛБАНК, а книжата ще се записват в офиса на инвестиционния посредник Елана. Това ще става само след доказване, че са платени 100% от цената на заявените акции.

Набраните от емисията средства ще се използват за привеждане на цех Таблетен на завода в съответствие със стандартите на добрата производствена практика (good manifacturing practice - GMP). Около 2.5 млн. лв. ще отидат за покупката на нови машини и съоръжения, а 2 млн. - за реконструкция и модернизация на съществуващите мощности. Ако целта бъде постигната, продукцията на Софарма ще може да се пласира на западните пазари. За разлика от останалите си български конкуренти, софийското фармацевтично предприятие реализира 77% от произвежданите медикаменти на вътрешния пазар. Над 70% от износа пък е за Русия. Другите му пазари са Полша, Украйна и САЩ. Според плановете на мениджърите компанията трябва да започне да продава и в страни като Латвия, Литва, Казахстан и Азербайджан.

Освен Елфарма голям пакет в размер на 204 хил. акции, или 21.64% от капитала на Софарма, притежава и държавата в лицето на Министерството на икономиката. Очакванията са след попълването на новата емисия този дял да бъде стопен. В случай, че държавата не плати за полагащите й се книжа, собствеността й ще се свие до 3.4 процента. Според прости математически изчисления пазарната стойност на една акция от Софарма след 22 декември трябва да падне от 13 лв. на около 3 лв. поради голямата разлика между борсовите котировки и емисионната стойност на книжата от новата емисия. С други думи, ако Министерството на икономиката остане пасивно, цената на акциите му в софийския завод ще намалее с по 10 лв. за една, или с 2.04 млн. лв. за целия пакет. Възможностите за ведомството на Петър Жотев да не допусне тези загуби са да продаде акциите си до 22 декември или да участва в увеличението на капитала. Практиката обаче показва, че чиновниците не са силни в разумното управление на държавния портфейл.

Само 10% от книжата на Софарма бяха пуснати за продажба по време на първата вълна от масовата приватизация. Затова и в предприятието не влезе голям миноритарен инвеститор. Въпреки това акциите му са сред най-търгуваните на фондовата борса и са включени в индекса SOFIX на десетте ликвидни български дружества. Печалбата на компанията за първите шест месеца на 2000 г. е в размер на 7.645 млн. лв., но още от 1999 г. пазарната цена на книжата й непрекъснато пада и напоследък от 60 лв. стигна до 13 лева.

Причината, според брокери, е, че още не е ясно какво ще е отношението на Елфарма към дребните акционери. През последните три години предприятието раздаваше дивиденти, като за миналата година те са 3.28 лв. за книга. Това решение обаче беше взето преди приватизацията на Софарма. А дали и новият мажоритарен собственик ще продължи тази политика, ще покаже редовното общо събрание през пролетта на 2001 година.

Всъщност голямата интрига сега е дали делът на Елфарма във фармацевтичното дружество ще надмине 90 процента. Тогава собственикът на завода ще може да отпише Софарма от регистъра на публичните дружества, воден от Държавната комисия по ценните книжа. За да достигне необходимия й дял от 5.4 млн. акции, Елфарма ще трябва да закупи 4 768 927 от новоемитираните книжа. В случай че портфейлните инвеститори запишат най-малко 288 357 акции, тя ще остане публична компания. Според предварителните проучвания на в. БАНКЕРЪ е почти сигурно, че чуждестранните собственици на книжа от завода ще участват в увеличението. Но те имат право да купят само около 200 хил. акции, тъй като притежават 3-4% от капитала. За придобиването на останалите близо 100 хил. книги и запазването на статута на компанията като публично дружество ще се разчита на българските инвеститори и на работниците в завода.

Софарма е петото предприятие от фармацевтичния отрасъл, което ще набира свеж ресурс от собствените си акционери. В края на миналата година дял от Медика - Сандански, закупи Постприватизационният фонд на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и на Европа кепитъл мениджмънт. Срещу миноритарно участие фондът вля в завода сумата от 1.2 млн. лева. От януари до септември 2000 г. петкратно увеличиха капиталите си и дружествата, притежание на Балканфарма холдинг. По този начин в заводите в Разград, Дупница и Троян бяха инвестирани над 10 млн. лева.

Обяснението за засиления интерес към фармацевтичните предприятия е, че с неголеми вложения те могат да се наложат на западните пазари. Дори и със сегашното си остаряло оборудване всички те са сред най-печелившите в страната. Приходите общо на петте големи (Софарма, Медика, и трите завода на Балканфарма холдинг) за първите шест месеца на 2000 г. са за близо 130 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във