Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата ще подпомага предприятията в риск от изтичане на въглерод

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата. Измененията предвиждат министърът на икономиката да издава наредба, с която се определят условията и редът за предоставяне на помощ за предприятия, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. "За" законопроекта гласуваха 93 народни представители, "против" -3 и "въздържали се" - 48. Вносител на изменението е Министерския съвет.

Причината е в прехвърлянето на разходите за квоти за емисии на парникови газове, свързани със схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия. Годишната помощ е осигурена от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти за емисии на парникови газове за инсталации. Размерът й се определя с наредбата в рамките на регулаторната процедура за ценообразуване в електроенергетиката при спазване на изискването за минимално въздействие върху останалите сектори, които не са изложени на риск от изтичане на въглерод. Тя трябва да се съгласува с министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и министъра на енергетиката.

Сред мотивите на вносителя е, че приемането на законопроекта е крачка към преодоляване на неравностойното положение на нашата енергоинтензивна индустрия, тъй като другите държави членки вече са въвели такива помощи. Поради липса на механизъм до момента, който да компенсира базовата индустрия за индиректните разходи за емисии, предприятията понасят финансови загуби, които в близко бъдеще може да ги стимулират да преместят производствата си извън България и Европейския съюз. 

По време на дебатите в пленарната зала най-критични към промяната бяха от "Атака". "Този законопроект превръща в закон волята на чужди интереси", обяви Павел Шопов от патриотичната формация.  Според него този закон ще окаже дълготрайни последствия върху българската енергетика  Атакистът прогнозира, че с обяснението, че се пази околната среда, ще се вдигне цената на тока.

Смущаващи неща в законопроекта видяха и социалистите. Според зам.-председателя на парламентарната група на "БСП за България" Христо Проданов изменението предвижда 5 % от фонда за вредните емисии да се разпределя във вид на помощ към производства, основно свързани с преработката на метали в България. "Тази държавна помощ се прави така, защото тези български производители биха могли да бъдат конкурентоспособни с производителите в Европа, а и световните. От тази страна БСП подкрепя това предложение“, каза Проданов. Той обаче обясни, че това, което смущава парламентарната група на опозицията е начинът, по който се определят тези предприятия.

ГЕРБ аргументира промяната с отпускане на помощи за предприятия с висок риск от изтичане на въглерод и подобряване условията за бизнес.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във