Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА СЕ СЕТИ ЗА ЕВТИНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

ВЛАГАТ СЕ 200 ХИЛ. ЕВРО В ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДОГОДИНА


Държавата най-после се сети да обърне внимание и на производството на най-евтината енергия. На поредното си заседание в четвъртък кабинетът прие решение за включването на България в програмата на европейските общности Алтенер II за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Става въпрос за използването на течащата вода, морските вълни, приливите и отливите, на вятъра, геотермалните и минералните извори, слънчевата енергия, отпадъците и биогазовете, образувани при ферментация, гниене и други химически процеси.
Програмата Алтенер II финансира проекти, които прилагат опита на напредналите страни в използването на възобновяемите източници за увеличаване на екологичното производство на евтина енергия. Гласуваните от правителството средства за участието на България в програмата през следващата година възлизат на 198 439 евро, половината от които са осигурени безвъзмездно от програмата ФАР на ЕС, а останалите трябва да бъдат предвидени в проектозакона за държавния бюджет за 2002 година.
От възобновяемите енергийните източници у нас се използва, и то далеч непълно, единствено силата на течащата вода в действащите водноелектрически централи.
Останалите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - слънчева, вятърна и геотермална енергия, дърва, биомаси, битови и промишлени отпадъци, засега почти не се използват у нас. Преди три години японска консултантска компания отправи до тогавашния Комитет по енергетика предложение да проучи ветровия потенциал на България и да посочи местата, подходящи за изграждане на вятърни електроцентрали, но така и не се договори с енергийните шефове.
Дейността по усвояването на възобновяемите енергийни източници, включително и изграждането на малки и микровецове, може да бъде извършвана от малки и средни частни фирми за задоволяване на собствените им потребности, за битови и комунални нужди, а също и за продажба на ел. енергия на НЕК. Изкупуването на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, е гарантирано като приоритетно в Закона за енергетиката и енергийната ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във