Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА СЕ ГОТВИ ДА ПРЕХВЪРЛИ ГРИЖАТА ЗА БОКЛУКА НА КМЕТОВЕТЕ

ЗАКОНЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ГИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРАВЯТ ДЕПА ЗА ПРЕРАБОТКА НА СМЕТТА. ЩЕ ОТНЕМАТ ЛИЦЕНЗИ НА ФИРМИ ЗАРАДИ НЕПОЧИСТЕНИ ОТПАДЪЦИ Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е на път да скара кметовете и депутатите. Скандалът ще се развихри с пълна сила през есента, когато парламентът ще гласува специален Закон за управление на отпадъците. Министерският съвет вече внесе проекта в Народното събрание. Негови автори са експерти във ведомството, оглавявано от министър Долорес Арсенова. Текстът вменява на кметовете и районните администрации дейността по събирането, сортирането и унищожаването на всички видове боклуци, обезвреждане на старите сметища и създаване на нови депа за складиране и преработване на строителни и битови отпадъци . Тяхно задължение вече ще бъде да определят и специални места в кварталите за смяна на отработените моторни масла, а също и поставяне на специални съдове за събиране на негодните за употреба акумулаторни батерии и луминисцентни лампи. Те ще определят маршрута, по който камионите ще извозват боклуците. Бърза анкета на в. БАНКЕРЪ установи, че авторите на проекта на Закона за управление на отпадъците въобще не са искали мнението на градоначалниците и на районните администрации за организацията на процеса.Такъв закон не мога да изпълнявам. С приемането му парламентът ще отчете дейност за пореден път, но той няма да е действен, защото общините нямат нито пари, нито специалисти за съхранението и обезвреждането на особено опасни за околната среда и здравето на хората боклуци, каза специално за в. БАНКЕРЪ кметът на курортния град Банкя - Милор Михайлов. Според него, за обезопасяването на препълнените депа и за разкриването на нови трябва да се създаде специална структура към Районните инспекции по околна среда (РИОС). Колегата му от столична община Изгрев - Ангел Иванов, бе още по-категоричен. Преди да гласуват поредното бреме за общините, депутатите да се замислят, че нямаме пари да обявяваме конкурси по Закона за обществените поръчки и да плащаме на фирми за закриване на стари и откриване на нови хранилища за смет. Ако го приемат, държавата ще ни прехвърля несвойствени дейности, заяви Иванов. Според него, МОСВ щяло да сваля по няколко финансови кожи от тях от глоби, тъй като в бюджетите на общините нямало пари за скъпоструващи дейности като строеж на сметища. Проектът на Закона за управление на отпадъците предвижда и глоба от 5000 лв. за замърсяване на квартали с битови или строителни отпадъци. Ако нарушителят е юридическо лице, освен финансовата санкция ще му бъде отнет и лицензът. Ще бъде забранено категорично цеховете и фабриките да изгарят или унищожават отпадъците по самоинициатива. Занапред това ще става само от фирми, които имат разрешително от Министерството на околната среда и водите.Физическите лица също ще бъдат санкционирани. За палене на боклук или за извозването му до сметището без специална товарна кола и разрешение и по маршрут, разрешен от кмета, нарушителите ще броят от 50 до 500 лева. Размерът на сумата ще определят от инспекторите по чистотата в кметствата и ще зависи от степента на замърсяването. Те ще глобяват на място по 10 лева за всяка хвърлена на улицата хартийка или угарка. Сега санкцията е 5 лева. До 500 лв. може да стигне глобата за домакинства, които не си изхвърлят боклука разделно, предвижда още законът за боклука.

Facebook logo
Бъдете с нас и във