Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА РЕКЕТИРА АЛЕН МАК... В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА

Пловдивският завод Ален мак, изглежда, е орисан от съдбата да бъде арена на скандали от всякакъв род. Поредната драма започна в началото на седмицата, когато стана ясно, че Министерството на икономиката е внесло писмена жалба до Пловдивския окръжен съд, с която оспорва взетите на 12 март решения от общото събрание на козметичното предприятие. С тези решения на практика започна процедурата по увеличението на капитала на Ален мак. Според члена на надзорния съвет на дружеството Димитър Димитров (бивш председател на Държавната агенция за надзор върху застраховането и хазарта), жалбата е писана преди провеждането на самото събрание. В нея се казва, че форумът не е свикан с публикувана в Държавен вестник разширена покана, която е един от вариантите за продажба на нова емисия акции на публична компания. Освен това събранието е свикано от съвета на директорите, докато с решение на предишното събрание от 26 февруари тази година формата на управление е променена от едностепенна на двустепенна - с управителен и надзорен съвет. Очевидно е, че и двете атаки са неоснователни, твърди Димитров. Увеличение на капитала се прави с разширена покана само ако не е предвидено изготвянето на проспект. Но акционерите на Ален мак гласуваха именно за това - да овластят управителния съвет да го изработи, да го внесе за одобрение в Държавната комисия по ценните книжа и чак след това да се пристъпи към пласиране на книжата от новата емисия. Второто обвинение също не издържа, защото към момента на свикване на събранието от 12 март Ален мак все още е ръководен от съвет на директорите. От една страна, ние трябва да изпълняваме инвестиционна програма, съгласно договора си с Агенцията за приватизация, а, от друга, държавата ни пречи да го направим по най-нормалния начин - чрез увеличение на капитала, недоволства Димитров. Конфликтът, по всичко личи, е за все още държавните акции в козметичното предприятие. През януари тази година, когато стана сделката с Ефектен унд финанц-България за 57% от капитала на Ален мак, нямаше как да се продаде по-голям дял, защото все още бе в сила старият Закон за приватизацията. А той предвиждаше заделянето на определен процент от всяко предприятие за работещите в него. Така около 17% от акциите останаха собственост на икономическото министерство.По принцип би трябвало държавата да пласира своите книжа на възможно най-добра цена. Но при планираното 25-кратно увеличение на капитала на Ален мак с емисионна стойност от 1 лев на акция пазарната й цена ще спадне от 12 лв. на малко повече от 1 лев. И единственото законово спасение за държавата и останалите миноритарни акционери е да участват в подписката. Икономическото министерство обаче няма в бюджета си средства за такива разходи. Новият мажоритарен собственик на козметичното предприятие - фирмата с швейцарски капитали Ефектен унд финанц, предложи да закупи книжата на акционерите, които нямат възможност да участват в подписката, по 12.50 лв. за бройка. Както се изрази председателят на надзорния съвет на Ален мак Петър Терзиев, това е един вид реверанс към държавата, който швейцарците не са длъжни да правят. Интересното е, че това дава големи шансове на дребните частни акционери да извлекат сносна печалба от процедурата. Техните книжа ще бъдат изкупени по 12.50 лв. в периода от одобряването на проспекта, докато започне записването на нови акции (това най-вероятно ще стане в началото на май). В същото време, ако към 26 март са запазили акционерното си участие, те ще имат право и да купят акции от увеличението по един лев едната. Димитър Димитров очаква министерското обжалване да бъде изтеглено до няколко дни. Според него, то е по-скоро насрещен ход, в случай че Ефектен унд финанц се разсее и се откаже да купи държавния дял по предложената от самите швейцарци схема. В крайна сметка подобни конфликти се пораждат от несъвършената нормативна уредба за публичните ни дружества. Тя ще си остане такава и след приемането на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа - предстои второто им четене в парламента. Емитирането на търгуеми права определено не решава проблема с обезценяването на акциите. Съвсем логично е, че ако интерес за участие в увеличението на капитала на дадено дружество има само едно лице, то ще изкупи правата по минимална цена. Нещата биха могли да се решат, ако се ограничат правата на дружествата да определят свободно емисионната стойност на акциите си в рамките, например, на плюс-минус 20% от пазарната им цена. Такъв текст обаче не е предвиден в промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. А вероятно вече няма и време законодателите да се сетят и да го включат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във