Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата поема лекарските специализации

Министерството на здравеопазването вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. Осигуряването на необходимите специалисти вече ще е с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения. Това гласят промените в наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

След придобиването на специалност обучаващите се, за които е изплащана субсидия, могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването (в които е налице установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години. В случай че специализант, за когото е изплащана субсидия, не изпълни задължението си, той дължи обезщетение в размер на изплатената субсидия за срока на неговото обучение. 

Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. Някои специалности може да получават по-голям месечен размер на субсидията, но не и над три минимални работни заплати и дължимите осигурителни вноски върху тях. Размерът на месечната субсидия, изплащана от Министерството на здравеопазването за специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата ще е в размер на два пъти минималния осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски върху него.

Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, за които здравното министерство изплаща субсидия, не може да е по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които се отчитат негативни тенденции, възнаграждението е до три минимални работни заплати. Специализацията по Обща медицина ще се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията.

Друга промяна е нормативната възможност базите за обучение да могат да получават финансиране за обучение на специализанти на срочен трудов договор освен от здравното министерство и от общини, от лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение или по европейски проекти и програми. Освен това на специализантите вече могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или от друг източник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във