Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата планира да отпусне още милиарди левове за саниране

Към момента държавата е отпуснала 2 млрд. лева за саниране. Оказа се, че нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще получат 11 малки и средни градове в страната, въпреки че правителството отчете, че националната програма за саниране е несправедлива, защото облагодетелства само определени граждани.

Средствата се осигуряват от регионалното министерство чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. С ресурса се предвижда да бъдат  обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища и една административна сграда в градовете Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански, Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй. Седем от населените места попадат в Северозападна и Северна Централна България, чието развитие е приоритет за правителството. С новите средства жилищата на още 2055 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите.

В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. Те се оценяваха на два етапа – за административно съответствие и допустимост, след което бяха извършени техническа и финансова оценка. Работата на Оценителната комисия приключи на 30.07.2020 г. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране.

В началото на май стана ясно, че правителството е готово да похарчи още над 2 млрд. лева за санирането на нови 1951 сгради. За тези сгради са подадени документи в Българската банка за развитие в срока за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради, но за тях не е достигнало осигуреното финансиране от 2 млрд. лева по време на първия етап, който е пред приключване. Към момента финансирането за новия втори етап не е осигурено.

Към 29 май 2020 г. поддържаните в регионалното министерство  регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради. Остават да се санират още 146 блока, намиращи се на територията на 15 общини.  Според новата национална стратегия за обновяването на сградния фонд в България до 2050 г. ще са нужни 27 млрд. лв. за санирането на 60% от частни жилища и 17% от обществени сгради като болници, детски градини и министерства. Документът е разработен от две министерства - енергийното и регионалното, съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, като е ползвана и подкрепата на ЕБВР.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във