Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отпуска още 14,5 млн. лв. за саниране

Регионалното министерство чрез Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) отпуска до 14,5 млн. лв. на 28 общини за саниране. Средствата се отпускат за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради. 

Основна цел е с инвестицията да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор, които попадат в Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 2013-2025 г.  Това са  градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност и др. Основните дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради. 

Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината. Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др.

Над 2220 сгради са санирани до момента с пари от държавата. По Националната програма за енергийна ефективност, която е най-мащабната, са обновени над 1755 многофамилни жилищни сгради. Строителни работи се изпълняват по още 114, а за други 142 текат подготвителни дейности. По проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместно с Програмата на ООН за развитие, пилотно бяха обновени 50 многофамилни жилищни сгради, както и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха реновирани 299 сгради. 

В програмата за енергийна ефективност бяха вложени 2 млрд. лева. Регионалният министър Петя Аврамова обяви, че целта е сградите да имат близко до нулево потребление на енергия. Политиката на Европейския съюз за енергийната ефективност предвижда държавите-членки да разработят своите нови Национални дългосрочни стратегии за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., които целят преобразуването на всички съществуващи сгради в такива с почти нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин. Техническата норма изисква клас „А“ на енергопотребление и 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във