Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отпуска още 12,5 млн. лв. за научни изследвания

Правителството одобри на днешното си заседание допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лв. за проектно финансиране на българската наука чрез Фонд „Научни изследвания“. Средствата се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката в рамките на предвидените разходи от централния бюджет за 2019 г. 

Финансирането ще бъде на конкурсен принцип, а целта е да се насърчат фундаментални научни изследвания и да се подпомогне българската научна периодика. Допълнителното финансиране ще позволи да се подкрепят и проекти по двустранно научно-техническо сътрудничество в системата на висшето образование и науката в България.

До края на годината Фонд „Научни изследвания“ трябва да обяви следните четири нови конкурси на обща стойност от 10 млн. лв.: „Финансиране на научни изследвания“ в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания; „Българска научна периодика - 2019 г.“; „Финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г.“ и „Финансиране на проекти по двустранно научно-техническо сътрудничество“.

Новите конкурси ще се провеждат след съгласуване с Министерството на финансите при спазване на изискванията на Рамката за държавни помощи за научни изследвания и иновации. 2,5 млн. лв. от отпуснатите средства ще се използват за изплащане на задължения по вече подписани договори от конкурси за двустранно и международно сътрудничество, проведени в периода 2016-2018 г. на основата на подписани споразумения с Китай, Франция, Русия и Индия.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във