Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отпуска над 6 млн. лв. за водоснабдяването в община Севлиево

За обезпечаване непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево с постановление на Министерския съвет се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. в размер до 6 399 384 лева.

Предвид продължаващото засушаване дебитът на откритите речни водохващания на реките Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла е намалял чувствително, а воден ресурс се губи от аварии по довеждащите водопроводи до населения места.

Водните ресурси за задоволяване на нуждите за питейно-битово водоснабдяване в страната са неравномерно разпределени в териториален, сезонен и годишен аспект. Нарушаване на водоснабдяването се причинява и от множеството аварии по остарелите и амортизирани водоснабдителни системи.

"Отпускаме над 6 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването в община Севлиево. С тези средства ще бъдат направени нужните ремонти по мрежата и така ще се гарантира непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево. Инвестициите във ВиК сектора имат изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Затова и в бюджета за следващата година един от акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата", съобщи премиерът Бойко Борисов във Фейсбук

Facebook logo
Бъдете с нас и във