Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отпуска над 13 млн. лв. за борба с наводненията в Дунавския район

Екоминистерството представи във вторник дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения  за периода 2022-2027 г. за Дунавския район.

Проектът се финансира по оперативна програма "Околна среда" и е на стойност 13,2 млн.лв., от които 85 на сто, 11,22 млн.лв. са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15 на сто, или 1,98 млн.лв - като национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е Дирекция "Управление на водите", а партньори са четирите басейнови дирекции за управление на водите в страната, сред които Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен.

Програмата за 2022-2027 г. ще съдържа мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, както и мерки за намаляване на вероятността от наводнения, вземайки предвид климатичните изменения. На всеки от етапите при разработването на програмата ще бъдат отчетени изводите и препоръките на Европейската комисия в съответствие с доклада за изпълнението на Директивата за наводненията и ще се осигури участието на заинтересованите страни и обществеността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във