Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отпуска 12.2 млн. лева за селските райони

Министерският съвет одобри на днешното си заседание  допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. в общ размер до 12.2 млн. лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Програмата е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. 

10 % от бюджета на Програмата за развитие на селските райони в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР. Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER" на френски език – Liaison Entre Actions de Developpement de I’Economie Rurale, което означава "Връзки между дейностите  за развитие на икономиката в селските райони". Това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености да дадена територия.

В периода 2007 – 2013 г. в страната ни са функционирали  35 Местни инициативни групи, които включваха 57 общини и са обхванати около 25% от територията на страната с население, малко над 800 хил. души. Договорени и изпълнени бяха над 1300 проекта за инвестиции в малките местни общности. В настоящия програмен период вече има 64 местни групи, като територията на прилагане на подхода ЛИДЕР представлява около 50% от територията на страната. В  местните групи са включени 117 общини и население над 1,6 млн. души.  По думите на земеделския министър, до края на програмния период се очаква да бъдат изпълнени около 2500 проекта, които да подобрят условията на живот в малките населени места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във