Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата отново разгневи еколозите

Днес започва протестната кампания на няколко граждански  организации, обединени под мотото „Море от бетон“.  Причината са промените в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които както писа „Банкеръ“ миналата седмица, бяха одобрени на  второ четене в парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Сред инициаторите на протеста са Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българската фондация биоразнообразие, Свободен Камен бряг, Софийски дискусионен форум, Интерактивна България, сдружение "Да запазим Корал" и съмишленици, Гражданска инициатива " За делфините", Организация за закрила на българските граждани и други.

Представители на тези организации внесоха  в Министерския съвет протестни сигнали и становище по промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. В писмото на Асоциацията на парковете в България се подчертава, че управляващите трябва да предприемат спешни мерки  в защита на морските плажове.  В сигнала се посочва, че „настоящата ситуация с плажовете буди сериозна тревога, както по отношение тяхното опазване, така и по отношение начина им на стопанисване.“

От гражданското сдружение са установили, че независимо от категоричния конституционен текст, че крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост,  от десетки години реалната ситуация по Черноморието е в остро противоречие с разпоредбите на конституцията. Те цитират официалните  данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в които се посочва, че от  общо  4654 декара дюни по българските 297 плажа, 3272 декара са частна собственост.

В анализа се подчертава, че над  ¾ от тях е собственост на десетина юридически лица. Според Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България, този абсурд не е от вчера. Пред „Банкеръ“ той каза, че не е лошо да си припомним как се е случило това. В повечето случаи става въпрос за терени от прословутите „заменки“ по морето, които нашето издание е описвало в подробности още преди повече от 10 години.

Огромни площи от тези площи вече са застроени, а друга част – заградени.  Освен това, според еколозите, избраният начин на управление на плажовете, чрез концесии и наеми, може да води до приходи в бюджета и общините, но в същото време отблъсква огромен брой български граждани и чуждестранни туристи и ги прогонва към летните курорти на Гърция и Турция.

Те напомнят, че крайбрежната плажна ивица се състои изцяло от шест типа местообитания, които съгласно Червената книга на България на Министерството на околната среда и водите и Българската Академия на Науките са в състояние застрашено и критично застрашено.

И казват: „За съжаление последните промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие предложени от Министерството на околната среда и водите и допълнени от народните представители само задълбочават критичната ситуация на българските плажове без да решат нито един от сериозните проблеми. Само ще посочим, че ако тези промени бъдат приети ще се узакони и умножи присъствието на леки коли и джипове по използваемата плажна ивица. Промените са в противоречие с разпоредбите на други закони, като например съществуването на различни правни и устройствени режими в един урегулиран поземлен имот, законово разрешаване на увреждането на природни местообитания целеви за опазване в Натура 2000 защитените зони и други“.

За зелените е  абсолютно неразбираемо  защо тези промени забраняват на гражданите да паркират кемпери и каравани в законни къмпинги и паркинги, или защо е забранено на гражданите да поставят шатри в двора на къщата или вилата си.

От Асоциацията на парковете в България се обръщат към отговорните за това институции с апел за кардинални промени на съществуващата правна рамка с цел гарантиране опазването и устойчивото използване на българските плажове в интерес на икономиката и бъдещите поколения. И предлагат първо да се изпълни решението на Европейската комисия за разваляне на сделките на замяна на горите от държавния горски фонд обявени за непозволена държавна помощ. Според тях, това би върнало в патримониума на държавата над 2700 декара дюни и плажове в районите на Крапец, Шабла, Дурнакулак, Камчия, Шкорпиловци, Бяла и Несебър.

На второ място, според еколозите, трябва да бъдат предвиди в държавния бюджет средства за отчуждаване на останалите 1000 декара частни плажове и дюни, които са приватизирани или заменени като земеделски земи в нарушение на Конституцията в районите на Камчия, Шкорпиловци, Корал, Созопол, Бяла, Аркутино и Несебър. Те са мнение , че максималната сума от 10 млн.лв., която беше обявена преди време от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова, не би била непосилна за нашата държава, ако искаме да уважаваме и спазваме Конституцията.

От организацията подчертават, че в Оперативна програма околна среда все още стоят неизползвани 10 млн. лв.  за закупуване на имоти в Натура 2000 защитените зони и за да се реши проблемът е  необходимо само отваряне на тази мярка и добра воля на областните управи и общините за да възстановим прилагането на Конституцията без съществени разходи от бюджета.

Освен това очакват, че „началниците на държавата“ ще разпоредят премахването на всички огради в плажовете и дюните на България , защото те са и винаги са били незаконни строежи.

От Асоциацията настояват  да се премахне сегашната  система на концесиониране и наемане на крайбрежната плажна ивица и да се възложи на общините да стопанисват плажовете в населените места, а на областните управители – плажовете извън тях.

В писмото се казва още :“Нека само тези публични органи изграждат в рамките на закона необходимата инфраструктура за опазване и стопанисване на крайбрежната плажна ивица. Това ще спре ежегодните нарушения на устройствените и природозащитни закони и скандалите по морето. Българският предприемач ще може да участва в обслужването на туристите, медицинската помощ и спасителна дейност, но вече ползвайки готова и законна инфраструктура. Трябва да отбележим, че в Оперативна програма околна среда са неусвоени над 50 млн.лв., предназначение за подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания в Натура 2000, които могат лесно да се използват за изграждане на тази инфраструктура в защитените зони“.

Настояват също така да бъдат премахнати  различните устройствени режими между зараждащите дюни от една страна и сивите, белите и облесените дюни от друга страна, тъй като всички видове дюни са „с обезпокоителен природозащитен статус - „застрашени“ от изчезване (съгласно проучванията на БАН). Не приемайте мъртвородени текстове – съмняваме се, че са много общинските инспектори, които могат да различат съобществата на песъчар, влагалищна властка, класник и морска люцерна (характерни за белите дюни), от тези на песъчар, бесарабски пирен, пясъчна метличина, ветрогон и класник (характерни за зараждащите се дюни), за да знаят къде да глобят за разполагане на шатра и къде то е позволено.

И настояват  Министерският  съвет да осигури отразяването на всички дюни и плажове в кадастралните карти и кадастралните регистри, тъй като прилагането на тази съществуваща разпоредба ще спре нарушенията на устройствените закони в плажовете и дюните.

Тези и още няколко аргументирани искания, обосновани от факта, че крайбрежната плажна ивица е съставен от изключително чувствителни и крехки екосистеми и тяхната смърт ще бъде фатален удар и върху българският морски туризъм.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във