Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата обяви война на незаконното горене на отпадъци

Държавата обяви война с незаконното горене на отпадъци. Още през февруари Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз. За проверка бяха определени ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“,

В петък в изпълнение на издадена от Емил Димитров заповед експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка град Лом. При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено през 2018 г. от РИОСВ – Монтана разрешение. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци. Затова РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София.

На 21 януари тази година след подаден сигнал до РИОСВ – Монтана бе установен незаконен превоз на отпадъци по смисъла на Регламент 1013. Товарът, представляващ пластмасови отпадъци с нееднороден състав в насипно състояние, не е придружаван от документацията, изискваща се по регламента, а получателят е отказал приемането на отпадъците.

В четвъртък тир  с отпадъци отпътува обратно за Италия. Връщането стана възможно след проведена процедура между екоминистерството и компетентните органи в Италия. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров благодари на следствените органи за поредното успешно взаимодействие и техния принос за предотвратяване на последствията от нелегалния превоз за околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във