Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА НАПУСНА ОКОНЧАТЕЛНО СОЛВЕЙ-СОДИ

Държавният дял от завода за производство на калцинирана сода Солвей-Соди беше набързо продаден в първия ден, в който бе предложен на фондовата борса. Всичките 780 хил. акции, или 2.34% от капитала на завода, бяха закупени от основния му собственик срещу единична цена от 6.60 лева. Това е регистрираното в австрийската столица дружество Солвей Шишеджам холдинг. Акционери в него са белгийският концерн Солвей, който владее най-голям дял, а негови съдружници са турската фирма Шишеджам и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Така виенското дружество вече притежава 79.3% от капитала на завода. Амбициите на неговите мениджъри са да изкупят всички останали свободни книжа на Солвей-Соди. За целта белгийско-турската фирма ще отправи търгово предложение към притежателите на малки пакети от акции на завода за същата цена - 6.60 лева. Тя е доста добра в сравнение с котировките на Солвей-Соди на фондовата борса преди покупката на държавния пакет. Тогава една акция на дружеството струваше около 5.60 лева. Нищо чудно, ако офертата привлече вниманието на останалите акционери, Солвей Шишеджам холдинг да се опита да отпише завода от регистъра на публичните дружества и да прекрати търговията с книжата му на фондовата борса.


Това е третото увеличение на деля на Солвей в девненския завод. Белгийците влязоха в комбината през пролетта на 1997 г., когато приватизираха 51% от книжата на компанията за 160 млн. щ. долара. Месеци по-късно те успяха да увеличат участието си до 67%, след като на общо събрание прокараха решение за увеличаването на капитала на Соди при условие, че Солвей запише всичките 1.11 млн. нови акции по номиналната им цена от 1 лев. Затова помогна представителят на държавата на събранието Божидар Данев, който подкрепи белгийските инвеститори при гласуването, въпреки протестите на дребните акционери. Като придобиха остатъка от държавните акции, представителите на Солвей си осигуриха искания от закона минимум от 67% от капитала при гласуването, за да влезе в сила увеличението му. Наградата за председателя на Българската стопанска камара Данев за правилното вдигане на ръката е участие в съвета на директорите на Солвей-Соди. По-късно белгийците продадоха част от дела си на турската компания Шишеджам и ЕБВР.


Срещу мениджмънта на девненския завод в последно време се сипят обвинения от страна на инвеститори, че продава продукцията му на свързани фирми на ниски цени. Наистина от 1998 г. комбинатът пласира калцинираната сода на Шишеджам по предварително определени цени, които се коригират всяко тримесечие. Според анализатори на пазара това е причината за загубите, трупани от Солвей-Соди след 1998 година. Други обаче са на мнение, че отрицателните финансови резултати (загуба от 4.6 млн. лв. за първото полугодие на 2000 г.) се дължат на ниските цени на содата на международните пазари. Те припомнят, че откакто поеха управлението на Солвей-Соди, белгийските му собственици вложиха пари в производството на тежка сода, а наскоро закупиха и основните си доставчици - ТЕЦ-Девня, Геосол - Провадия, и кариерата за варовик в с. Чернево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във