Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Държавата изплати близо 97 млн. лв. за необлагодетелстваните райони

Държавен фонд "Земеделие" преведе 96 846 655 лева по сметките на 30 922 кандидати по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения". 

Най-много пари - 75 817 541 лв. под формата на компенсационни плащания са получили 21 053 производители в планинските райони. Над 19 млн. лв. са отпуснати на 8 985 стопани, които са били засегнати от природните бедствия. Останалите 1 115 552 лв. са преведени на 884 кандидати, засегнати от специфичните ограничения, обявиха от фонда. 

Оттам съобщават, че окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2021 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой "Площи, допустими за подпомагане" на базата на подадените възражения, съгласно заповед, издадена от министъра на земеделието на 15 декември.

Само преди дни, фондът изплати над 642 млн. лв. евросубсидии за обработване на земята. Евросредствата са по така наречената схема за директни плащания. Парите са постъпили в банковите сметки на 54 067 земеделци.

Разплащанията са направени, след като са приключили проверки за ниви, които едновременно двама различни фермери твърдят, че са ги обработвали. Помощта за декар земя е 19.15 лева. За Кампания 2019 нивото на подпомагане, изплатено през декември 2019 г. е в размер на 19.14 лв. на декар, като първоначално определеният размер на подпомагането за Кампания 2020 беше в размер на 21.01 лв. за декар.

Причината за по-високата индикативна ставка през 2020 г. е увеличението на общия разполагаем бюджет от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. През 2020 г., за да се ограничат последиците от пандемията от COVID-19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор, с регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 8 октомври 2020 година бяха трансферирани средства от Европейския фонд за развитие на селските райони към Европейския фонд за гарантиране на земеделието. В резултат на това бюджетът беше увеличен с допълнителни 65 611 223 лв. за Кампания 2020.

Facebook logo
Бъдете с нас и във