Банкеръ Weekly

новости

Държавата флиртува с автобусните превозвачи

Ще променят абонаментните карти за пенсионери и ученици

Отколешният проблем за автобусните превозвачи как да си получат парите за социалните функции, които изпълняват, отново излиза на дневен ред. Става  дума за намаленията при превозванията на пенсионери, ученици, студенти, малки деца... Пътниците добре знаят правата си и търсят полагащите им се отстъпки. Превозвачите пък няма как да откажат, защото не само ще загубят пасажери, но и рискуват да отнесат солидна санкция от Комисията за защита на потребителите.   

Схемата е такава, че автобусните фирми трябва да получат компенсация за намаленията, които правят, от местните общини. Те от своя страна вземат средствата по това перо от Министерството на финансите след предварителна заявка. С перманентното безпаричие през последните години обаче веригата се къса. Превозвачите претендират, че разходите им за субсидираните превози са около 500 млн. лв., докато централната власт реално отпуска около 50 млн. лв. годишно. Но и тази сума се бави, а и приоритетно се раздава на общинските фирми за градски транспорт. За останалите - каквото остане.

Сега транспортното министерство се опитва да излезе от този омагьосан кръг, като приеме изцяло нова наредба с безумно дългото наименование "За условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите".

Очевидно, чиновниците са се опитали да обяснят всичко с едно изречение в заглавието, само че има още какво да се каже. На първо място, наредбата е съобразена с изискванията на Регламент № 1370 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007-а, където са разписани правилата за предоставяне на обществена услуга при пътническите превози с железопътен и автомобилен транспорт. В този документ е посочено, че възлагането на превози по автобусни линии, за които се предвиждат компенсации от  държавата, е обществена поръчка за услуга. Поради тази причина в наредбата на транспортното ведомство вече фигурира текст, че средства за компенсации и субсидии ще се разпределят и предоставят на общините само ако те са провели изрядна процедура за възлагане на съответната обществена услуга по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за концесиите.

За пръв път в подзаконовия нормативен акт е заложено и изискване за подаване на информация от Министерството на финансите към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разпределените от общините, но неусвоени пари за субсидии за предишни периоди. Ако се установи, че местната власт не е усвоила предоставените й средства или ги е използвала неефективно, ще се спират по-нататъшните трансфери. С две думи - кметствата, които не плащат на превозвачите навреме, ще страдат. 

Транспортното министерство предвижда и друга сериозна промяна в действащите разпоредби. Сега абонаментните карти за безплатно пътуване на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите, децата до седем навършени години, служителите от Министерството на вътрешните работи, както и на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност", специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието се издават от превозвача. А ако в съответната община има повече от един превозвач - от този с най-голям дял от общия обем на превозите. 

Занапред, "предвид факта, че правата за безплатно пътуване на изброените категории пътници важат за всички превозвачи на територията на дадена община, както и за безпроблемното разпознаване и признаване на абонаментните им карти, в проекта на наредба е заложено те да бъдат издавани от съответните общини или от други лица, на които общините са възложили правото да издават картите", обясняват от ведомството. 

Освен това всички превозни документи, които се издават безплатно или по намалени цени, ще бъдат по единни образци за съответната категория пътници. Това ще допринесе за лесното им разпознаване в цялата страна и съответно ще улесни контролните органи.

Новост е и че правото за пътувания по намалена тарифа за учащи се и пенсионери вече ще важи единствено при издаването на абонаментна карта за многократни пътувания по общинските и областните транспортни схеми. При единичните пътувания ще им се издава билет, при който няма да има отстъпка спрямо цената и на превозвачите няма да се предоставят компенсации. Задължително минимално намаление от цената на абонаментната карта ще има само за ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на Министерството на образованието и науката. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във