Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЪРЖАВАТА АТАКУВА ХИМИК ЗА ОТПИСАН ДЪЛГ

Агенцията за държавните вземания е приканила ръководството на асеновградския завод за преработка на полиетилен, полистирол и полипропилен - Химик да погаси задълженията си към държавата в размер на 1 457 053.73 щ. долара (1 083 936.56 щ. долара главница и 373 117.17 щ. долара лихви). В отговор изпълнителният директор на дружеството Красимир Кацаров пък е подал срещу ангенцията съдебен иск в Пловдивския окръжен съд. Завод Химик няма одобрен от Министерството на финансите погасителен план и подписан договор и поради тази причина Агенцията за държавните вземания не може да има претенции към нас за тази сума, заяви за в. БАНКЕРЪ Кацаров.Самата агенция не отрича този факт, но в никакъв случай не го смята за основание да не потърси вземанията на държавата. Във факс до вестника експертите от ведомството уточняват, че действително е водена кореспонденция между асеновградското дружество и Министерството на финансите, но до момента не е сключен договор за уреждане на обслужването на това задължение. Липсата на такъв документ обаче не означава, че то не съществува. Нещо повече, в агенцията са категорични, че доколкото няма договорени условия по неговото обслужване и разсрочване, то е изискуемо изцяло заедно със законната лихва върху него. Дългът на Химик е натрупан в периода 1985/87 г., когато държавният тогава завод тегли кредит от бившата МИНЕРАЛБАНК за модернизация на производствените си мощности. По-късно задължението в размер на 2 767 173.11 щ. долара е трансформирано в дълг към държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). Това става въз основа на подписан на 26 юли 1995 г. договор, като определеният срок за погасяване е 2005 година. Впоследствие, с допълнителен анекс, срокът е удължен до 2006-а. След един неуспешен опит за приватизация 75% от капитала на предприятието са продадени на 3 декември 1999 г. на работническо-мениджърското дружество Химик 2000 за 70 000 щ. долара. След подписването на сделката новият собственик погасява 37 314 щ. долара от дълга. А няколко месеца по-късно - на 10 април 2000 г., Министерският съвет отписва 1 083 936 щ. долара от главницата и лихви по задължението в размер на 869 552 долара. Това става с решение N 186, в което освен всичко друго е записано, че за погасяването на остатъка трябва да се подпише нов договор. Подобно предоговаряне е задължително, когато дълговете по ЗУНК на търговските дружества не са отписани в пълен размер, и то трябва да стане в срок от един месец след сключването на приватизационен договор. Ръководството на Химик започва преговори с Министерството на финансите, които обаче така и не са доведени докрай. Красимир Кацаров твърди, че във финансовото ведомство са представени програма за оздравяване на завода и график, по който ще се погасява остатъкът от задълженията. Подробно били описани и пазарната конюктура, паричните потоци на предприятието, както и начините за разплащане с доставчици и дистрибутори. Четиринадесет месеца чакаме някаква реакция от страна на министерството. Сега ни отговарят, че не е целесъобразно да се сключи договор за уреждането на опростената ни част от дълга, обясни шефът на Химик. Според него, заводът е в състояние да погасява дълговете си по ЗУНК: Първото полугодие приключихме с печалба, което се случва за пръв път през последните десет години. Надяваме се до края на годината тя да бъде увеличена и да успеем да привлечем немски инвеститори.Заради липсата на договор с Министерството на финансите за погасяването на остатъка от дълга Агенцията за държавните вземания не признава и отписаната част от него. Агенцията не е посочила кога трябва да започне обслужването на задължението, но не е пропуснала и да предупреди Химик, че ще пристъпи към принудителното им събиране. За да удовлетвори държавните вземания по закон, тя има право да продаде активи на завода или да го обяви в несъстоятелност. Случаят е деликатен, тъй като страната не разполага с други мощности за преработката на пластмасови отпадъци. А от 1 януари 2003 г. влизат в сила европейските директиви, според които сме длъжни да рециклираме 15% от 100-те хил. т полимерните отпадъци, изхвърляни годишно у нас. До 2010 г. пък делът на преработените отпадъци трябва да достигне до 50 на сто. По този повод Българската браншова камара Феникс ресурс е изпратила на 14 август писмо до премиера Симеон Сакскобургготски, вицепремиера Николай Василев и финансовия министър Милен Велчев. В него изпълнителният директор на камарата Филчо Филев моли кабинета да не допусне блокирането на дейността или ликвидиране на предприятието, чийто капацитет е преработката на 25 000 т отпадъци на година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във