Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДУНАРИТ РАЗЧИТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Вече имаме проводници на нашите интереси в редица страни като Чехия, Полша, Русия, Украйна, САЩ, Румъния и други, заяви изпълнителният директор на русенския завод Кръстьо Кръстев пред БАНКЕРЪ. В края на март чуждестранни военни аташета започнаха обиколка на българските предприятия от Военнопромишления комплекс. Те се запознаха с нашите продукти, с нашите възможности, допълни директорът.Според Кръстев в момента заводът работи със 70% от своя капацитет въпреки финансовите си проблеми. Както повечето български военни предприятия и крайдунавското дружество се преориентира към гражданско производство. В края на миналата година Дунарит увеличи производството на автомобилни газови уредби. Тази промяна в асортимента на русенския завод бе продиктувана от тежкото му финансово състояние. Задълженията на дружеството за миналата година са около 28 млн. лева. Срещу него са заведени няколко изпълнителни дела от кредитори. Най-големи са задълженията на Дунарит към Държавния резерв във Велико Търново, който е завел изпълнителен иск за 250 хил. щ. долара. Искове са подадени и от Банка ДСК за близо 70 хил. лв., както и от търговищка фирма, за 20 хил. лева. През декември миналата година имуществото на дружеството бе описано и оценено. Така се стигна и до намесата на съдия-изпълнителя Рачо Денев от Русенския окръжен съд, който в началото на тази година трябваше да удовлетвори кредиторите чрез разпродажба на активи на завода. Изпълнителният директор на предприятието заяви, че преговаря с всички кредитори по уреждане на старите задължения и засега няма неразрешими проблеми с тях.За погасяване на публичните задължения на русенския завод се разчита на постъпленията от продажбата на обособената част от Дунарит - машинния завод Хан Тервел. На 16 януари тази година приватизационната агенция откри процедурата за неговата приватизация. Избраният метод бе търг с явно наддаване, като за начална цена бе определена сумата от 2.3 млн. лева. До този момент са проведени два търга през март, но все още не се е явил кандидат за Хан Тервел, въпреки че има няколко закупени меморандума. Предстои трети търг в края на април. Русенското дружество е създадено като дъщерно на държавното предприятие Металхим, Сопот, през 1991 година. Една година по-късно то започва самостоятелно съществуване, като дейността му основно е била съсредоточена в производство на технологично оборудване, машини за хранително-вкусовата промишленост, металообработващи машини, както и промишлени взривни вещества. През 1997 г., поради загубата на оръжейните пазари, дружеството променя и разширява своя асортимент. То започва производство на изделия от пластмаса, обувки, туризъм и оздравително-рехабилитационна дейност. На 31 юли 1998 г. Агенцията за приватизация открива процедура за раздържавяването на Дунарит. Предвидено е продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи. На 23 юни 1999 г. процедурата е спряна за известно време и задължението за приватизацията на дружеството е прехвърлено на министъра на промишлеността. Той е бил упълномощен да подготви и сключи сделката за Дунарит. Такава обаче и до ден днешен няма. По традиция за закупуването на русенското дружество е било създадено РМД - Дунарит 2000, но то не е успяло да осъществи замисъла си. През май миналата година управителният съвет на Дунарит 2000 взема решение за прекратяване на дружеството. На 25 октомври 2002 г. то е обявено в ликвидация, а за ликвидатор е назначен Васил Цветков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във