Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дългият път от фермата до трапезата

Стратегията “От фермата до трапезата” (Farm to Fork) трябва да се основава на изводите от кризата с COVID-19 и да даде на земеделските производители необходимата подкрепа, за да гарантират продоволствената сигурност в целия Европейски съюз. Това е изводът от представянето на стратегията в Европейската комисия с сряда.

“От фермата до трапезата” сбъдна дългоочакваната цел за 50% намаляване на употребата и риска от пестициди. След месеци спекулации Европейската комисия ще предприеме действия за намаляване на общата употреба и риска от всички химически пестициди, както и използването и риска от високорискови пестициди с 50% до 2030 г.

Други цели са намаляване с 50 % на продажбите на антимикробни средства, предназначени за селскостопанските животни и за използване в аквакултурата, в срок до 2030 г., както и  постигане на целта до 2030 г. 25 % от земеделската земя на ЕС да бъде обработвана по правилата на биологичното земеделие. На последно място, в стратегията е заложена целта до 2025 г. във всички селски райони да се осигури достъп до високоскоростен широколентов интернет, за да се даде възможност за цифрови иновации.

„Стратегията „От фермата до трапезата“ е твърде амбициозен проект за една все по-издръжлива и устойчива хранителна верига. Това е от съществено значение, но най-големият ни приоритет винаги е бил и ще бъде дългосрочната гаранция за здравословни, безопасни, доброкачествени и достъпни хранителни доставки за гражданите на ЕС. Кризата с COVID-19 показва колко важен е хранителният сектор в ЕС за осигуряването на продоволствени доставки и комисията по земеделие ще работи усилено за подобряване на предложената стратегия, като включи изводите от кризата.“, заяви председателят на комисията на ЕП по земеделие Норберт Линс (ЕНП, Германия).

Според него стратегията „От фермата до трапезата“ може да бъде успешна само ако има баланс между „Фермата“ и „Трапезата“. "Очевидното отсъствие на комисаря по земеделието на днешната пресконференция на Европейската комисия не ни дава много надежда, че стратегията има за цел да постигне подобен баланс“, каза Линс.

Избягване на закъсненията в реформата на Общата селскостопанска политика

„Европейската комисия прие днес също така нова стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Тук комисията по земеделие ще се съсредоточи върху органичната земя и промените при обработваемата земя, както и върху указанията за горската стратегия. Ще се постараем да гарантираме, че решенията по тези въпроси се вземат със съгласието на земеделските производители, а не срещу тях“, каза Линс.

Целият пакет, приет днес от Европейската комисия - стратегията „От фермата до трапезата”, новата стратегия за биологичното разнообразие и анализът на връзките между реформата на Общата селскостопанска политика и Зеления пакт, са тясно свързани с текущите преговори за реформа на Общата селскостопанска политика. Ето защо призовавам всички участващи да не смесват стратегиите и да отпаднат всички опити за забавяне на преговорите по общата селскостопанска политика поради тези нови инициативи. 

По време на дебата с еврокомисаря Стела Кириaкиду на 11 май евродепутатите подчертаха, че екологичната устойчивост на земеделието трябва да върви ръка за ръка с икономическата, така че продоволствената сигурност да продължи да бъде гарантирана. Те подчертаха, че стратегията „От фермата до трапезата“ не трябва да подкопава способността на фермерите да произвеждат качествена, но достъпна храна за всички в ЕС.

На 7 май  комисията по земеделие обсъди с изпълнителния заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс начините за подпомагане на земеделските стопани при възстановяването след кризата с COVID-19 и как да стане земеделието в ЕС по-устойчиво в дългосрочен план. По време на дебата евродепутатите настояха ЕС да се съсредоточи предимно върху осигуряването на продоволствена сигурност за всички, като същевременно насърчава устойчивостта на околната среда.

Одобряването от Европейската комисия на стратегията „От фермата до трапезата “ и новата стратегия за биологичното разнообразие първоначално беше планирано за края на март. Поради разпространението на пандемията от COVID-19 представянето и на двете стратегии беше отлагано няколко пъти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във