Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дъждовното време работи за НЕК

Язовир "Въча"

Дъждовното лято работи в подкрепа на държавната енергетика. Може да звучи странно, но именно заради по-голямото количество валежи държавните водни електрически централи (ВЕЦ) произвеждат повече електроенергия и свободните количества от нея отиват за износ към съседни страни.

Данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показват впечатляващ ръст на износа на ток за седемте месеца на година. От началото на януари до края на юли експортът се е увеличил с впечатляващите 25.2 процента. И това се е случило, без у нас да са включвани нови енергийни мощности или драстично да е спаднало потреблението. На практика говорим за изнесени 3.5 млн. Мвтч, докато за първите седем месеца на 2017-а количествата са 2,8 млн. Мвтч.

Многото вода в големите язовири позволява на НЕК да продава повече ток зад граница. Където цените традиционно са с между 30 и 50% по-високи, отколкото на вътрешния пазар. Това неминуемо ще донесе и по-добри приходи за закъсалата държавна фирма, из чиито коридори отдавна не е кънтяла думата "печалба". Точно под нейното "крило" се намира предприятието "Язовири и каскади", което отговаря за поддръжката на големите ВЕЦ-ове и за инфраструктурата на язовирите.

Добрите резултати на ВЕЦ-овете, както и по-малкото производство на зелена енергия обаче не могат като с магическа пръчка да извадят Националната електрическа компания от тежката ситуация. От нейния междинен финансов отчет се вижда, че за шестте месеца на 2018-а тя е генерирала отново 55 млн. лв. загуба от оперативната си дейност. А непокритата й загуба от предишни периоди е достигнала близо 1.2 млрд. лева. В същото време текущите пасиви на обществения доставчик надхвърлят текущите активи с над 674 млн. лв., и при това положение никоя банка не би му отпуснала кредит. Затова НЕК продължава да разчита на финансовата подкрепа от Българския енергиен холдинг. Текущите задължения към него са за над 540  млн. лв., а просрочените -  361 млн. лева.

Благодарение на Майката природа  солидни пари от регионалния пазар могат да приберат и редица частни търговци, изнасящи електроенергия предимно за Гърция и Турция. Стига, разбира се, да се преодолеят някои спънки. Както е известно, през януари миналата година у нас имаше недостиг на ток и това накара държавата да ограничи износа му. Така търговците от региона са загубили около 30 млн. евро, според директора на секретариата на енергийната общност Янез Копач.

От данните за производството на ЕСО се вижда, че тази година няма да е лека за производителите на електроенергия от вятър и слънце. И двата вида централи работят по-малко заради лошото време. При вятърните електроцентрали спадът в производството е между 4 и 12 на сто, а при фотоволтаичните - между 2 и 14 процента.

Междувременно Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения към НЕК за злоупотреби с господстващо положение на пазара за балансиране на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Според антимонополистите държавната компания налага нелоялни търговски условия, които се изразяват в коригиране на подадени прогнозни часови графици за производство от производители на зелена енергия в нейната специална балансираща група. Това е довело до необосновани, допълнителни разходи за небаланс на фирмите.

Като координатор на специалната балансираща група НЕК едностранно и без основание променя графиците. Това носи допълнителни финансови разходи, породени от изкуственото увеличаване на небалансите, отчита комисията.

От КЗК са установили още едно нарушение  на държавната енергийна компания - с правилата в Методиката за разпределяне на задълженията за небаланси в специалната координираща група позволяват на НЕК да калкулира на производителите на зелена енергия разходи за небаланс, които ЕСО не е отчел и съответно - не е начислил. Така ВЕИ производителите отново понасят финансова тежест, която не отразява обективно възникнали за системата разходи.

НЕК разполага с 30 дни да представи възражения по тези твърдения. Иначе глобата за подобна злоупотреба съгласно закона е 10% от оборота на предприятието за предишната година.

Пламен Симеонов

Facebook logo
Бъдете с нас и във