Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дребният бизнес получава безплатни консултации по интелектуална собственост

Европейската служба за интелектуална собственост на Европейския съюз ще подкрепи малките и средни предприятия чрез безплатни, персонализирани съвети от експерти по интелектуална собственост. Услугата е достъпна за всички малки и средни предприятия, регистрирани в ЕС. Тя може да бъде поискана чрез интернет страницата на EUIPO. Някои от най-често поставяните въпроси са:

- Кои права на интелектуалната собственост – търговски марки, патенти, промишлен дизайн и др. са най-подходящи за конкретния случай/необходимост;

- Подготовка на заявка за търговска марка, патент или промишлен дизайн;

- Стратегия за осигуряване на приходи от права върху интелектуалната собственост.

- Разрешаване на спорове.

Всяко малко и средно предприятие  може да ползва само една безплатна консултация. Към момента над 130 адвокатски кантори, специализирани в областта на интелектуалната собственост, са предоставили безплатно своите услуги. Допълнителна информация за услугата и формулярите за заявка можете да намерите на https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works.

Някои други услуги, предлагани от EUIPO включват:

- Обновени съществуващи инструменти и механизми, които трябва по-добре да отговорят на нуждите на МСП. Например това е т.нар. хъб „Идеи за бизнес“ (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business),където МСП могат да намерят информация за това как да получат улеснен достъп до права и/или защита на интелектуалната собственост.

- Ефективно решаване на спорове (Effective Dispute Resolution, EDR);

- Електронно подаване на искане за регистрация на търговска марка (към момента услугата ще бъде достъпна до края на годината).

Facebook logo
Бъдете с нас и във