Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дребни глоби за злоупотреби с лични данни

Най-много жалби за неправомерна употреба, съхранение или разпространение на лични данни са внесени срещу телекомуникационните компании. Това става ясно от доклада за дейността на Комисията за защита на личните данни, който тази седмица бе представен на вниманието на парламента.

Всъщност през миналата година в комисията са постъпили общо 476 жалби, 91 от които са срещу телекомите. Следват жалбите за осъществяване на видеонаблюдение, тези срещу банки и кредитни институции, политически субекти и медии. Общата сума на наложените имуществени санкции и глоби е 233 700 лева. Наред с това комисията е съставила 938 констативни акта, 17 задължителни предписания и 11 акта за административни нарушения. Наказанията по тези направления са в размер на 34 500 лв., а събраните суми възлизат на 39 500 лв. (включително и от предишни години), като 2500 лв. са събрани принудително от Националната агенция по приходите. 

Очакванията са през тази година размерът на глобите, а по всяка вероятност и на събраните суми да скочи значително заради новия общоевропейски регламент за защита на личните данни - GDPR. Той влиза в сила от 25 май и предвижда завишаване на паричните санкции за администраторите, злоупотребили с неприкосновеността на личната информация - до 20 млн. евро, или до 4% от годишния оборот, като регулаторът сам ще решава коя глоба да наложи.

Иначе през 2017-а комисията е фокусирала усилията си в три области. Първата група включва българското председателство на Съвета на ЕС, домакинството на 40-а международна конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността и присъединяването ни към Шенген.

Продължава надграждането на информационната и комуникационната електронни системи, за да се улеснят гражданите и бизнеса и да се намали административната и бюрократична тежест върху дейността на администраторите на лични данни. Административните електронни услуги се предоставят чрез сайта на електронното правителство. Общият брой на потребителите на системата е достигнал 371 044, като 339 315 от тях са подали заявление за регистрация като администратори на лични данни. През 2016-а броят на вписаните в регистъра възлиза на 284 592.

Третият приоритет през отчетния период е свързан с активната контролна дейност в области с висока обществена и социална значимост.

Регулаторът отчита и изготвения проектозакон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Той има за цел пълното въвеждане на GDPR в българското законодателство. Част от текстовете налагат и провеждане на специализирано обучение на администраторите на лични данни и създаване на Национален обучителен център. Във връзка с предстоящото приемане на новото законодателство е необходимо 45 000 организации да назначат администратори

През тази година ангажиментите на комисията ще са насочени към въвеждането на новата Европейска правна рамка за защита на личната информация и синхронизиране на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във