Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРАМАТА ПРОМОТА БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪТ ДА ПРИКЛЮЧИ

Новият собственик на Промота България АД - австрийският инвестиционен фонд Тишман - Линднер бългериън риъл пропърти Гмбх, може би най-сетне ще влезе в управителния орган на дружеството. На 26 септември ще се проведе общо събрание на акционерите на Промота България, за което в Държавен вестник е публикувана покана. Австрийският фонд купи (чрез дъщерната си компания София Еърпорт Център ЕООД) целия капитал на Промота България през май за почти 11 млн. лева. Продавачи са гръцките дружества Промота Елас (99.97%) и ЮроКапитал (0.03 процента). Новите собственици на Промота България АД попаднаха в парадоксалната ситуация да нямат достъп до управлението му, след като стана ясно, че решенията от общото акционерно събрание на 20 юни са невалидни. Причината е, че то не е било свикано по законосъобразния ред (поканата за него е била публикувана само в Държавен вестник, но не и в централен всекидневник, както изисква законът). Така на практика в съвета на директорите останаха старите собственици. Това положение е изнервило новите му акционери, тъй като съществува реална опасност досегашните да злоупотребят със създалото се положение и да продадат имуществото на компанията. Притесненията им били подхранени и от решението за продажбата на Промота България, в което е вмъкнат текст, че освен със София Еърпорт Център ще се преговаря и с други потенциални купувачи. Членът на съвета на директорите на Промота България Христос Мурутис заяви пред в. БАНКЕРЪ, че тогава за собствениците интерес представлявала всяка компания, която можела да предложи цена над 5.5 млн. евро за дружеството. Трябва да се отбележи, че Промота България притежава само един-единствен терен от 160 дка край софийското летище и именно той е привлякъл вниманието на Тишман - Линднер. При така възникналата ситуация обаче пред старите собственици няма никакви пречки да продадат земята, въпреки волята на новия акционер. Мурутис призна, че притесненията на новия собственик са нормални, тъй като ако бившите притежатели са злонамерени, възможно е да се възползват от положението. Но увери, че не са такива хора. Целият проблем според Мурутис идва от факта, че на общото събрание от 20 юни, чиито решения са публикувани в сайта на фондовата борса, новият собственик не е освободил от отговорност борда за дейността му през миналата година. Освен това не е бил приет и одиторският доклад. Това е разгневило членовете на директорския съвет и така се е стигнало до разигралата се драма с Промота България. В нея Комисията за финансов надзор също е изиграла определена роля. Тя забрани на управителните органи да се разпореждат с активи на Промота България до провеждане на общо събрание. Впрочем, ако съветът на директорите реши да не се съобрази с решението на надзорното ведомство, ще понесе единствено глоба от 20 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във