Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Доверието на потребителите в България се покачва през януари

Потребителските нагласи на българите за бъдещото развитие на икономиката са положителни за месец януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Според резултатите от провежданото тримесечно наблюдение общият показател на доверие на потребителите в края на януари се е покачил с 4.1 пункта спрямо равнището си през октомври 2020г. Разбивката на данните показва, че отчетениятръст се дължи на увеличаващото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 7.6 пункта.

Всравнение с три месеца по-рано мненията напотребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за следващите дванадесет месеца са благоприятни. 

Според тях общата икономическа ситуация в страната през последната година е влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 0.9 пункта.

През  януари потребителите  посочват,  че  имат  известни  намерения  за извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Последната анкета обаче отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като  и   нагласатана  потребителите  да  извършват  такива  разходи  през  следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във