Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Доверие Обединен холдинг“ - без дивидент, но с бонуси на служителите и директора

Акционерите на „Доверие Обединен холдинг“ АД одобриха изплащането на бонуси на служителите и на изпълнителния директор на компанията със средства от нетната печалба за миналата година. Това е записано в протокола от общото събрание на бившия приватизационен фонд.

Печалбата на холдинга за миналата година е почти 1.1 млн. лева. От нея общо 276 375.60 лева ще се отнесат във фонд „Резервен“.

Други 21 880.29 лева или 2% от печалбата, ще се изплатят като бонус на служителите на компанията, а 10 940.14 лева (1% от положителния финансов резултат) ще е еднократното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството.

Остатъкът от печалбата за миналата година в размер на 784 818.33 лева ще остане като допълнителни резерви.

Акционерите са гласували и промяна във възнаграждението на изпълнителния директор - заплатата му ще е 7 хил. лева месечно.

Общото събрание е одобрило и финансовите отчети и докладите за дейността на ръководството и на одиторите за 2021 година.

От тях се вижда, че в момента се извършва цялостна дигитална трансформация на молдовската банка - BC Moldindconbank S.A., втората по големина в тази страна, която холдингът притежава. Тя има сериозен принос за повишаване на приходите и печалбата на холдинга. В момента се набират ИТ специалисти за внедряване на система против изпирането на пари и дигитална банкова система. Възможно е ИТ мениджър ще влезе и в управителния съвет на банката.

От доклада за дейността се вижда, че продължава и преструктурирането на портфейла на холдинга чрез продажба на губещи бизнеси. През миналата година е продадено ЗК „Медико – 21“, както и „Новоселска гъмза“. Винопроизводството е окрупнено в „Българско вино“ ООД, където ще се правят инвестиции.

Разглеждат се инвестиционни проекти и за други дружества от портфейла на бившия приватизационен фонд.

„Доверие - Обединен холдинг“ АД е холдингово дружество, което обединява компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазването, винопроизводството, строителство, битова химия, търговия на дребно със стоки за бита, отдаване под наем на движими и недвижими активи и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във