Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дотук със сметките за БТ Плевен

Булгартабак холдинг е прибрал още 82 акции от седем акционери на Плевен - Булгартабак АД, които са приели коригираното търгово предложение за изкупуване на книжата им. Това съобщи компанията майка след изтичането на едномесечния срок на процедурата. Сега холдингът контролира 420 075 акции, представляващи 98.17% от капитала на плевенското предприятие.


Това означава, че тютюневият холдинг вече може да започне да събира всички книжа от дъщерната фирма, които не са негова собственост, без да иска специално позволение. Става въпрос за още 5093 дяла, които в момента държат 660 акционери. На всеки един от тях тютюневият холдинг ще плати по 29.31 лв. за акция, ако се обадят в офиса му. От това благоприятно стечение на обстоятелствата ще се възползват общо 1.22% от дребните инвеститори, които досега не откликнаха на офертата на Булгартабак холдинг.


Своето право те могат да упражнят в следващите пет години, какъвто е давностният срок според Закона за задълженията и договорите. Парите за тях ще се пазят през това време в специална сметка в Корпоритивна търговска банка. След това тя ще бъде закрита, а останалите по нея средства ще влязат в капитала на тютюневия холдинг.


От Булгартабак холдинг вече обявиха плановете си да отпишат Плевен - Булгартабак от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор, което пък ще бъде последвано от прекратяване на търговията с акциите му на БФБ-София. Това обаче няма да повлияе на дейността на плевенската фабрика. Тя ще продължи да изкупува и да преработва едролистни и ориенталски тютюни за двете цигарени фабрики в холдинга - Благоевград БТ и София-БТ.


Булгартабак холдинг продължава и преструктурирането на акционерните си участия в групата. На 30 ноември в Търговския регистър е било вписано увеличението с 60 млн. лв. на капитала на дъщерното дружество Булгартабак Трейдинг АД. Това е станало чрез издаването на 60 млн. нови обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка една.


След увеличението капиталът на дружеството вече е в размер на 139.047 млн. лева. Новите акции са записани от двамата акционери - Булгартабак холдинг и Благоевград БТ АД, пропорционално на притежаваните от тях дялове до момента.


Компанията майка ще плати 21 млн. лв., а благоевградската фирма - 39 млн. лева. Всяка от тях е внесла по 35% за участието си в новия капитал. Останалата част от сумата ще бъде платена в срок от една година. Булгартабак холдинг вече държи 34.96% от Булгартабак трейдинг, а делът на другия акционер е 65.04 процента.


Булгартабак трейдинг АД е създадено през август 2006 г. с цел да се изгради собствена търговска мрежа от обекти за продажба на дребно на тютюневи изделия. През ноември дружеството е подписало анекс към договора за концесията на спирките от масовия градски транспорт в Пловдив. То е поело ангажимент за модернизирането им, а от началото на 2013 г. общината ще получава концесионна такса в размер на 71 хил. евро годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във